Jerusalem

12°C
Clear sky

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגי ישראל - תודה

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: בדיקת חמץ

play3
בדיקה וביעור חמץ בהלכה ובסוד
בדיקה וביעור חמץ בהלכה ובסוד
בדיקת חמץ וזהירות מחמץ שמשיירים לערב הפסח
play3
בדיקת חמץ וזהירות מחמץ שמשיירים לערב הפסח
ביעור חמץ – נקיונות הבית – חלק ב
play3
ביעור חמץ – נקיונות הבית – חלק ב
איסור עשיית מלאכה לפני בדיקת חמץ
play3
איסור עשיית מלאכה לפני בדיקת חמץ
בעור חמץ ונקיונות הבית לפסח – חלק א
play3
בעור חמץ ונקיונות הבית לפסח – חלק א
ביטול חמץ מיד לאחר בדיקת חמץ
play3
ביטול חמץ מיד לאחר בדיקת חמץ
למה חשוב לבער חמץ ?
play3
למה חשוב לבער חמץ ?
play3
המנהג להניח עשרה פתיתי חמץ בבדיקת חמץ
המנהג להניח עשרה פתיתי חמץ בבדיקת חמץ
play3
דיני בדיקת חמץ ברכתה מקום הבדיקה
דיני בדיקת חמץ ברכתה מקום הבדיקה
play3
בדיקת חמץ כביטול הרע
בדיקת חמץ כביטול הרע
play3
הלכות בדיקת חמץ וביעורו
הלכות בדיקת חמץ וביעורו
play3
ביטול חמץ – מיד לאחר בדיקת חמץ
ביטול חמץ – מיד לאחר בדיקת חמץ
play3
בדיקת חמץ וברכתה
בדיקת חמץ וברכתה
play3
בדיקת חמץ
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין "צחוקים" טובים לקלות ראש ?
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ניקוי הסדקים וביעור החמץ
ניקוי הסדקים וביעור החמץ
play3
נוסח הברכה לאחר בדיקת חמץ
נוסח הברכה לאחר בדיקת חמץ
play3
"על הדרך" – לכלוך זה לא חמץ
"על הדרך" – לכלוך זה לא חמץ