He

Fr

Es

Ru

En

נושא: קצר לשולחן שבת

play3
איך אפשר בלי משה רבנו ?
איך אפשר בלי משה רבנו ?
"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום"
play3
"הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום"
יום הכיפורים – שבת שבתון
play3
יום הכיפורים – שבת שבתון
"ופרוס עלינו סוכת שלומך"
play3
"ופרוס עלינו סוכת שלומך"
יום תרועה ותקיעה
play3
יום תרועה ותקיעה
יחודיותו של ספר דברים
play3
יחודיותו של ספר דברים
אעברה נא ואראה
play3
אעברה נא ואראה
play3
בחינת הביכורים
play3
ייחודה של מלחמת מדין
ייחודה של מלחמת מדין
play3
אלוהי הפרטים הקטנים
אלוהי הפרטים הקטנים
play3
"בנים אתם לה' אלהיכם"
"בנים אתם לה' אלהיכם"
play3
מערכות השלטון בישראל
מערכות השלטון בישראל
play3
מהו הערך של סיכום מסעות בני ישראל ממצרים לערבות מואב ?
מהו הערך של סיכום מסעות בני ישראל ממצרים לערבות מואב ?
play3
מחלוקת קרח ועדתו
מחלוקת קרח ועדתו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כיצד מעשה הקנאות של פנחס הביא לשלום ?
כיצד מעשה הקנאות של פנחס הביא לשלום ?
play3
הסתלקות אהרן הכהן
הסתלקות אהרן הכהן
play3
כיצד אפשר להתיצב וללכת – יחדיו ?
כיצד אפשר להתיצב וללכת – יחדיו ?
play3
המאבק נגד המימד הכמותי והאיכותי נגד עם ישראל
המאבק נגד המימד הכמותי והאיכותי נגד עם ישראל