He

Fr

Es

Ru

En

נושא: קצר לשולחן שבת

פרק 49
3 דקות
איך אפשר בלי משה רבנו ?
פרק 46
1 דקות
"ופרוס עלינו סוכת שלומך"
פרק 48
4 דקות
הרנינו גויים עמו: הרב ערן טמיר לפרשת האזינו
פרק 47
3 דקות
יום הכיפורים - שבת שבתון
פרק 45
2 דקות
יום תרועה ותקיעה
פרק 34
3 דקות
כיצד מעשהו של פנחס הביא לשלום? הרב ערן טמיר
פרק 33
4 דקות
הסתלקות אהרן הכהן
פרק 44
3 דקות
ייחודיותו של ספר דברים - הרב ערן טמיר
פרק 43
3 דקות
אעברה נא ואראה
פרק 42
4 דקות
בחינת הביכורים
פרק 41
2 דקות
יציאה מהסדר
פרק 40
4 דקות
ייחודה של מלחמת מדין
פרק 39
1 דקות
אלוהי הפרטים הקטנים: שיעור קצר על הפרשה מאת הרב ערן טמיר
פרק 38
2 דקות
בנים אתם לה' אלוהיכם – הרב ערן טמיר עם סרטון קצר לפרשת ראה
פרק 37
1 דקות
מערכות השלטון בישראל
פרק 36
2 דקות
מהו הערך של סיכום מסעות בני ישראל ממצרים לערבות מואב ?
פרק 35
7 דקות
מחלוקת קרח ועדתו
פרק 32
1 דקות
כיצד אפשר להתיצב וללכת - יחדיו ?
פרק 31
3 דקות
המאבק נגד המימד הכמותי והאיכותי נגד עם ישראל
פרק 30
3 דקות
תקיעה ותרועה
דילוג לתוכן