Jerusalem

17°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת כריתות

play3
משנה מסכת קינים פרק ב'
משנה מסכת קינים פרק ב'
מסכת קינים פרק א' משנה ד'
play3
מסכת קינים פרק א' משנה ד'
משנה מסכת קינים  פרק א'
play3
משנה מסכת קינים פרק א'
מסכת מעילה דף יט' ע"ב
play3
מסכת מעילה דף יט' ע"ב
מסכת מעילה דף יח'
play3
מסכת מעילה דף יח'
מסכת מעילה דף יז' ע"ב
play3
מסכת מעילה דף יז' ע"ב
מסכת מעילה דף יז' ע"א
play3
מסכת מעילה דף יז' ע"א
play3
מסכת מעילה דף ט' ע"א
מסכת מעילה דף ט' ע"א
play3
מסכת מעילה דף ז' ע"ב
מסכת מעילה דף ז' ע"ב
play3
מסכת מעילה דף ו' ע"ב
מסכת מעילה דף ו' ע"ב
play3
מסכת כריתות דף כז' ע"ב
מסכת כריתות דף כז' ע"ב
play3
מסכת כריתות דף כה' ע"א
מסכת כריתות דף כה' ע"א
play3
מסכת כריתות דף טז' ע"א
מסכת כריתות דף טז' ע"א
play3
מסכת כריתות דף טו' ע"א
מסכת כריתות דף טו' ע"א
play3
מסכת כריתות דף יד' ע"א
מסכת כריתות דף יד' ע"א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת כריתות דף יג' ע"א
מסכת כריתות דף יג' ע"א
play3
מסכת כריתות דף יב' ע"א
מסכת כריתות דף יב' ע"א
play3
מסכת כריתות דף י' ע"ב
מסכת כריתות דף י' ע"ב
play3
מסכת כריתות דף ח' ע"ב
מסכת כריתות דף ח' ע"ב