Jerusalem

9°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת תמורה

play3
מסכת תמורה דף לג' ע"ב
מסכת תמורה דף לג' ע"ב
מסכת תמורה דף לב' ע"א
play3
מסכת תמורה דף לב' ע"א
מסכת תמורה דף ל' ע"ב
play3
מסכת תמורה דף ל' ע"ב
מסכת תמורה דף כט' ע"א
play3
מסכת תמורה דף כט' ע"א
מסכת תמורה דף כח' ע"ב
play3
מסכת תמורה דף כח' ע"ב
מסכת תמורה דף כח'
play3
מסכת תמורה דף כח'
מסכת תמורה דף כו'
play3
מסכת תמורה דף כו'
play3
מסכת תמורה דף כה' ע"א
מסכת תמורה דף כה' ע"א
play3
מסכת תמורה דף כד' ע"א
מסכת תמורה דף כד' ע"א
play3
מסכת תמורה דף יז' ע"ב
מסכת תמורה דף יז' ע"ב
play3
מסכת תמורה דף יז'
מסכת תמורה דף יז'
play3
מסכת תמורה דף טו' ע"א
מסכת תמורה דף טו' ע"א
play3
מסכת תמורה דף יד' ע"ב
מסכת תמורה דף יד' ע"ב
play3
מסכת תמורה דף יג' ע"א
מסכת תמורה דף יג' ע"א
play3
מסכת תמורה דף יב' ע"א
מסכת תמורה דף יב' ע"א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת תמורה דף יא' ע"ב
מסכת תמורה דף יא' ע"ב
play3
מסכת תמורה דף י'
play3
מסכת תמורה דף ט' ע"א
מסכת תמורה דף ט' ע"א
play3
מסכת תמורה דף ז' ע"ב
מסכת תמורה דף ז' ע"ב