He

Fr

Es

Ru

En

נושא: דרך האבות

play3
אל תעש תפילתך קבע , הווי שקוד ללמוד תורה – שיעור מספר 24
אל תעש תפילתך קבע , הווי שקוד ללמוד תורה - שיעור מספר 24
עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם – שיעור מספר 23
play3
עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם – שיעור מספר 23
מהי הדרך הרעה ממנה יש להתרחק ?  – שיעור מספר 22
play3
מהי הדרך הרעה ממנה יש להתרחק ? – שיעור מספר 22
איזוהיא דרך טובה שידבק בה האדם ? -שיעור מספר 21
play3
איזוהיא דרך טובה שידבק בה האדם ? -שיעור מספר 21
חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי – שיעור מספר 20
play3
חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי – שיעור מספר 20
תכונת ההרחבה – שיעור מספר 19
play3
תכונת ההרחבה – שיעור מספר 19
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
play3
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
play3
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו – שיעור מספר 17
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו – שיעור מספר 17
play3
הוו זהירים ברשות – שיעור מספר 16
הוו זהירים ברשות – שיעור מספר 16
play3
כל תורה שאין עמה מלאכה – סופה בטלה וגוררת עוון – שיעור מספר 15
כל תורה שאין עמה מלאכה – סופה בטלה וגוררת עוון – שיעור מספר 15
play3
דע מה למעלה ממך – שיעור מספר 14
דע מה למעלה ממך – שיעור מספר 14
play3
על מה העולם עומד ? – שיעור מספר 13
על מה העולם עומד ? – שיעור מספר 13
play3
לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה – מקומה של השתיקה וערכה – שיעור מספר 12
לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה – מקומה של השתיקה וערכה – שיעור מספר 12
play3
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
play3
הווי מתלמידיו של אהרן – אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – שיעור מספר 10
הווי מתלמידיו של אהרן – אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – שיעור מספר 10
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
חכמים הזהרו בדבריכם – האחריות של הרבנים – שיעור מספר 9
חכמים הזהרו בדבריכם – האחריות של הרבנים – שיעור מספר 9
play3
אהב את המלאכה שנא את הרבנות – שיעור מספר 8
אהב את המלאכה שנא את הרבנות – שיעור מספר 8
play3
הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע  – שיעור מספר  7
הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע – שיעור מספר 7
play3
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות  – שיעור מספר 6
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות – שיעור מספר 6