He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מורה נבוכים

play3
הדעה והיודע והידוע
הדעה והיודע והידוע
"והלוחות מעשה אלוהים המה"
play3
"והלוחות מעשה אלוהים המה"
לא בכל תארי ה' המופיעים בתנ"ך מותר להשתמש
play3
לא בכל תארי ה' המופיעים בתנ"ך מותר להשתמש
play3
אם לא ניתן להשיג את האלוהות כלל – כיצד ישנן מדרגות בהשגה?
אם לא ניתן להשיג את האלוהות כלל – כיצד ישנן מדרגות בהשגה?
play3
"דע כי תאור ה' יתהדר ויתרומם בשלילות הוא התאור הנכון אשר לא תבואהו מאומה מאי הדיוק"
"דע כי תאור ה' יתהדר ויתרומם בשלילות הוא התאור הנכון אשר לא תבואהו מאומה מאי הדיוק"
play3
"אל מי תדמיוני ואשווה"- השימוש בדימויים ביחס לאלוהות
"אל מי תדמיוני ואשווה"- השימוש בדימויים ביחס לאלוהות
play3
חובה לשלול מה' כל דבר המחייב גשמות ,התפעלות ,שינוי ,העדר או כל דמוי לברואים
חובה לשלול מה' כל דבר המחייב גשמות ,התפעלות ,שינוי ,העדר או כל דמוי לברואים
play3
מידת השליטה  העצמית הראויה בעיקר למנהיג
מידת השליטה העצמית הראויה בעיקר למנהיג
play3
שלילת התארים העצמיים- חלק ב'
שלילת התארים העצמיים- חלק ב'
play3
שלילת התארים העצמיים- חלק א'
שלילת התארים העצמיים- חלק א'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה היחס בין אמונה להוכחות שכליות ?
מה היחס בין אמונה להוכחות שכליות ?
play3
שאלת ההגשמה של התארים האלוהיים- חלק ב'
שאלת ההגשמה של התארים האלוהיים- חלק ב'
play3
שאלת ההגשמה של התארים האלוהיים- חלק א'
שאלת ההגשמה של התארים האלוהיים- חלק א'
play3
פירוש המילה נפש