He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת בכורות

play3
מסכת בכורות דף נט' ע"א
מסכת בכורות דף נט' ע"א
מסכת בכורות דף נח' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף נח' ע"ב
מסכת בכורות דף נז' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף נז' ע"ב
מסכת בכורות דף נה' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף נה' ע"ב
מסכת בכורות דף נד' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף נד' ע"ב
מסכת בכורות דף נב' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף נב' ע"ב
מסכת בכורות דף נא' ע"א
play3
מסכת בכורות דף נא' ע"א
play3
מסכת בכורות דף מז'
play3
מסכת בכורות מז' ע"א
play3
מסכת בכורות דף מו' ע"א
מסכת בכורות דף מו' ע"א
play3
מסכת בכורות דף מד' ע"ב
מסכת בכורות דף מד' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף מג' ע"ב
מסכת בכורות דף מג' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף לד'
play3
מסכת בכורות דף לג' ע"ב
מסכת בכורות דף לג' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף לב'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת בכורות דף ל' ע"ב
מסכת בכורות דף ל' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף כט' ע"ב
מסכת בכורות דף כט' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף כח' ע"ב
מסכת בכורות דף כח' ע"ב
play3
מסכת בכורות דף כז' ע"ב
מסכת בכורות דף כז' ע"ב