He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר יהושע

play3
על הברכה, על הקללה ועל הבחירה- ברחב.' לבאור המעמדות השונים בהר גריזים והר עיבל
על הברכה, על הקללה ועל הבחירה- ברחב.' לבאור המעמדות השונים בהר גריזים והר עיבל
# שיעור מספר 55
play3
# שיעור מספר 55
# שיעור מספר 54
play3
# שיעור מספר 54
# שיעור מספר 53
play3
# שיעור מספר 53
# שיעור מספר 52
play3
# שיעור מספר 52
# שיעור מספר 51
play3
# שיעור מספר 51
# שיעור מספר 50
play3
# שיעור מספר 50
play3
# שיעור מספר 49
play3
# שיעור מספר 48
play3
# שיעור מספר 47
play3
# שיעור מספר 46
play3
# שיעור מספר 45
play3
# שיעור מספר 44
play3
# שיעור מספר 43
play3
# שיעור מספר 42
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם ויהי גבול נחלתם עד שריד"
"ויעל הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם ויהי גבול נחלתם עד שריד"
play3
מתחילים לחלק את הארץ
מתחילים לחלק את הארץ
play3
דחיית יהושע את בקשת בני יוסף להרחבת נחלתם
דחיית יהושע את בקשת בני יוסף להרחבת נחלתם
play3
מה מסתתר בתוך רשימת הערים ?
מה מסתתר בתוך רשימת הערים ?