He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הרב חנן פורת זצ"ל

play3
אמונתו של הרב חנן פורת זצ"ל
אמונתו של הרב חנן פורת זצ"ל
מסע הלויה של הרב חנן פורת זצ"ל
play3
מסע הלויה של הרב חנן פורת זצ"ל
אמירת תודה על גשמי ברכה
play3
אמירת תודה על גשמי ברכה
מלחמת החשמונאים בגוש עציון
play3
מלחמת החשמונאים בגוש עציון
play3
לא טוב היות האדם לבדו חלק ב –  שיעור מספר 19
לא טוב היות האדם לבדו חלק ב – שיעור מספר 19
play3
לא טוב היות האדם לבדו – חלק א –  שיעור מספר 18
לא טוב היות האדם לבדו – חלק א – שיעור מספר 18
play3
המוות –  שיעור מספר 17
המוות – שיעור מספר 17
play3
עץ החיים ועץ הדעת חלק שלישי –  שיעור מספר 16
עץ החיים ועץ הדעת חלק שלישי – שיעור מספר 16
play3
עץ החיים ועץ הדעת חלק שני – שיעור מספר 15
עץ החיים ועץ הדעת חלק שני – שיעור מספר 15
play3
עץ החיים ועץ הדעת חלק ראשון – שיעור מספר 14
עץ החיים ועץ הדעת חלק ראשון – שיעור מספר 14
play3
ויפח באפיו נשמת חיים – שיעור מספר 12
ויפח באפיו נשמת חיים – שיעור מספר 12
play3
בגן עדן מקדם שיעור מספר 13
בגן עדן מקדם שיעור מספר 13
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ויהי האדם לנפש חיה – שיעור מספר 11
ויהי האדם לנפש חיה – שיעור מספר 11
play3
שבת מנוחה – שיעור מספר 7
שבת מנוחה – שיעור מספר 7
play3
לעשות את השבת -שיעור מספר 6
לעשות את השבת -שיעור מספר 6
play3
אלה תולדות השמיים והארץ – שיעור מספר 9
אלה תולדות השמיים והארץ – שיעור מספר 9