He

Fr

Es

Ru

En

נושא: רש"ר הירש על התורה

play3
בין חזון למציאות
בין חזון למציאות
אנשי רוח – בין ריחוף למציאות
play3
אנשי רוח – בין ריחוף למציאות
בין מציאות ליעוד
play3
בין מציאות ליעוד
איך נינצל מעצת המרגלים?
play3
איך נינצל מעצת המרגלים?
על מינויים, מנהיגות, ההמון ו… האמת
play3
על מינויים, מנהיגות, ההמון ו… האמת
בין סטייה לשטות
play3
בין סטייה לשטות
play3
למה אנו מסתבכים בין "עדה" ל"קהל" ?
למה אנו מסתבכים בין "עדה" ל"קהל" ?
play3
תפקיד היסורין – "והלכתם עמי ! קרי? "
תפקיד היסורין – "והלכתם עמי ! קרי? "
play3
בין 'דרור' ל'חופש'
play3
מהי קדושה באמת ?
play3
לחם עבדות או לחם חירות ?
לחם עבדות או לחם חירות ?
play3
בין כשרון למאמץ
play3
ה"מטרה" של חטא העגל
ה"מטרה" של חטא העגל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בין "בגד" ל"בגידה"
play3
תרומת עץ וזהב במקדש ובחיים
תרומת עץ וזהב במקדש ובחיים
play3
"בתוך הים ביבשה" – אז והיום
"בתוך הים ביבשה" – אז והיום