Jerusalem

17°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת מנחות

play3
סיום מסכת מנחות –  דף קי'
סיום מסכת מנחות - דף קי'
מסכת מנחות דף צט' ע"א
play3
מסכת מנחות דף צט' ע"א
מסכת מנחות דף צח' ע"א
play3
מסכת מנחות דף צח' ע"א
מסכת מנחות דף צז'
play3
מסכת מנחות דף צז'
מסכת מנחות דף צו'
play3
מסכת מנחות דף צו'
מסכת מנחות דף צה'
play3
מסכת מנחות דף צה'
מסכת מנחות דף צב' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף צב' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף צא ע"ב
מסכת מנחות דף צא ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פט' ע"ב
מסכת מנחות דף פט' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פח' ע"ב
מסכת מנחות דף פח' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פז' ע"ב
מסכת מנחות דף פז' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פה' ע"ב
מסכת מנחות דף פה' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פה' ע"א
מסכת מנחות דף פה' ע"א
play3
מסכת מנחות דף פג' ע"ב ודף פד'
מסכת מנחות דף פג' ע"ב ודף פד'
play3
מסכת מנחות דף פג' ע"ב
מסכת מנחות דף פג' ע"ב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת מנחות דף פ'א ע"ב
מסכת מנחות דף פ'א ע"ב
play3
מסכת מנחות דף פ' ע"ב
מסכת מנחות דף פ' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף עח' ע"ב
מסכת מנחות דף עח' ע"ב
play3
מסכת מנחות דף עח'