He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מגילת אסתר

play3
אחרי עשרים שנה' – מה קרה לאסתר אחרי מגילת אסתר?
אחרי עשרים שנה' - מה קרה לאסתר אחרי מגילת אסתר?
"ותכתוב אסתר את כל תוקף! " – כפיית חג פורים
play3
"ותכתוב אסתר את כל תוקף! " – כפיית חג פורים
כאשר אבדתי – אבדתי
play3
כאשר אבדתי – אבדתי
סוד ה"ונהפוך- הוא"
play3
סוד ה"ונהפוך- הוא"
יכתב לאבדם' – הרצון, התכנון והיכולת!
play3
יכתב לאבדם' – הרצון, התכנון והיכולת!
"ויהי בימי אחשוורוש"
play3
"ויהי בימי אחשוורוש"
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
play3
מדוע בחר המן את חודש אדר ?
play3
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
האם נקרא מגילת אסתר כשיבוא המשיח
play3
"קיימו וקיבלו היהודים" – ההתנגדות לפורים
"קיימו וקיבלו היהודים" – ההתנגדות לפורים
play3
"כאשר אבדתי אבדתי"
"כאשר אבדתי אבדתי"
play3
שיטת השלטון של אחשוורוש – "לעשות כרצון איש ואיש"
שיטת השלטון של אחשוורוש – "לעשות כרצון איש ואיש"
play3
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק ב
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק ב
play3
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק א
"שמונים ומאת יום" – המשתה הראשון – תמונת הפתיחה של המגילה – חלק א
play3
"ליהודים היתה אורה ושמחה"
"ליהודים היתה אורה ושמחה"
play3
"להשמיד, להרוג, לאבד" – גדולת המן ותכניתו
"להשמיד, להרוג, לאבד" – גדולת המן ותכניתו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מגילת אסתר רומזת לתקופה שבה ההנהגה האלוהית תהייה גם היא נסתרת
מגילת אסתר רומזת לתקופה שבה ההנהגה האלוהית תהייה גם היא נסתרת
play3
"תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי"
"תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי"
play3
"וכאשר אבדת אבדתי"
"וכאשר אבדת אבדתי"
play3
"גדל המלך אחשוורוש את המן"
"גדל המלך אחשוורוש את המן"