He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ממון

play3
חובת השוכר בבית משותף
חובת השוכר בבית משותף
משקפת שאולה
play3
משקפת שאולה
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
play3
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
play3
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
play3
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
play3
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
play3
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
play3
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
play3
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
play3
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
play3
אדם שעוזר לחברו ומתוך זה גורם לנזק, על מי מוטל האחריות לשלם?
אדם שעוזר לחברו ומתוך זה גורם לנזק, על מי מוטל האחריות לשלם?
play3
קיוסק בבית הספר
קיוסק בבית הספר
play3
ביטול הזמנה בהסעה
ביטול הזמנה בהסעה
play3
נרות חנוכה שהגיעו בדואר
נרות חנוכה שהגיעו בדואר
play3
מקח טעות בקניית אתרוגים
מקח טעות בקניית אתרוגים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
כיצד מוכרים רכב משומש?
כיצד מוכרים רכב משומש?
play3
הורדת מחיר שכירות במרמה
הורדת מחיר שכירות במרמה
play3
האם מגיעה לי מלגת פרח?
האם מגיעה לי מלגת פרח?
play3
ביטול ארוע בצוק איתן
ביטול ארוע בצוק איתן