He

Fr

Es

Ru

En

נושא: "ואני תפילה" על נתיב התפילה

play3
משמעות ברכת למינים ולמלשינים – מי הם המינים ?
משמעות ברכת למינים ולמלשינים - מי הם המינים ?
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
play3
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
ברכת מגן אברהם וכוונה בתפילה
play3
ברכת מגן אברהם וכוונה בתפילה
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
play3
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
הלבוש הראוי לעמידה בתפילה – מעלת צניעות הלבוש
play3
הלבוש הראוי לעמידה בתפילה – מעלת צניעות הלבוש
הכנה לתפילת שמונה עשרה
play3
הכנה לתפילת שמונה עשרה
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
play3
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
play3
מטרת התפילה – קרבה אל ה'
play3
עבודת התפילה של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
עבודת התפילה של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
play3
פרשיות שמע – ואהבת , והיה אם שמוע  ציצית ומשמעותן
פרשיות שמע – ואהבת , והיה אם שמוע ציצית ומשמעותן
play3
כוונות ב 'שמע ישראל' – המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
כוונות ב 'שמע ישראל' – המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
play3
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
play3
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מעלתם של פסוקי דזמרא – אשרי יושבי ביתך
מעלתם של פסוקי דזמרא – אשרי יושבי ביתך
play3
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
play3
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין