He

Fr

Es

Ru

En

נושא: "ואני תפילה" על נתיב התפילה

משמעות ברכת למינים ולמלשינים – מי הם המינים ?
play3
משמעות ברכת למינים ולמלשינים – מי הם המינים ?
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
play3
ברכות מחיה המתים והאל הקדוש
ברכת מגן אברהם וכוונה בתפילה
play3
ברכת מגן אברהם וכוונה בתפילה
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
play3
ברכת מגן אברהם ומטרת הכריעה וההשתחויה בתפילה
הלבוש הראוי לעמידה בתפילה – מעלת צניעות הלבוש
play3
הלבוש הראוי לעמידה בתפילה – מעלת צניעות הלבוש
הכנה לתפילת שמונה עשרה
play3
הכנה לתפילת שמונה עשרה
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
play3
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
מטרת התפילה – קרבה אל ה'
play3
מטרת התפילה – קרבה אל ה'
עבודת התפילה של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
play3
עבודת התפילה של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק ב
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
play3
כיצד עומדים ומה חושבים בתפילת שמונה עשרה – חלק א
פרשיות שמע – ואהבת , והיה אם שמוע  ציצית ומשמעותן
play3
פרשיות שמע – ואהבת , והיה אם שמוע ציצית ומשמעותן
כוונות ב 'שמע ישראל' – המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
play3
כוונות ב 'שמע ישראל' – המשך וביאור 'ברוך שם כבוד מלכותו'
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
play3
המשך עניין קריאת שמע וכוונותיה , ברוך שם כבוד מלכותו
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
play3
קריאת שמע – הלכותיה וכוונותיה
מעלתם של פסוקי דזמרא – אשרי יושבי ביתך
play3
מעלתם של פסוקי דזמרא – אשרי יושבי ביתך
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
play3
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין
play3
מעלת התפילה בבית הכנסת בציבור ובמנין
חם באתר
play3
בית המדרש
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
play3
מגזין
ערב טוב ניצנים: נעם יעקובסון חושף את סודותיהם של חולות ניצנים
27 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
play3
בית המדרש
מהן ההשלכות לכך שהתורה היא סדר העולם
27 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
נשים
אני בגיל המעבר, האם אני מתקרבת לסוף חיי? ד"ר חנה קטן בתשובה אופטימית במיוחד
Shape-2
בית המדרש
ארבעים וחמש שנים למבצע של העם היהודי
ארבעים וחמש שנים למבצע של העם היהודי
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
Shape-2
מגזין
יואב שורק בראיון חשוף: "אל תקראו לי מהפכן"
יואב שורק בראיון חשוף: "אל תקראו לי מהפכן"