He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אותיות התורה והחיים

play3
סוגיית המילים הארמיות – לבושא – לא בושה
סוגיית המילים הארמיות - לבושא - לא בושה
סוגיית המילים הארמיות – משיכלא – חלק ב
play3
סוגיית המילים הארמיות – משיכלא – חלק ב
סוגיית המילים הארמיות – משיכלא – חלק א
play3
סוגיית המילים הארמיות – משיכלא – חלק א
סוגיית המילים הארמיות – שוטיתא – סוגיית השטות
play3
סוגיית המילים הארמיות – שוטיתא – סוגיית השטות
סוגיית המילים הארמיות – חצבא
play3
סוגיית המילים הארמיות – חצבא
סוגיית המילים הארמיות – הוצא
play3
סוגיית המילים הארמיות – הוצא
סוגיית המילים הארמיות – לבני
play3
סוגיית המילים הארמיות – לבני
play3
סוגיית המילים הארמיות – מתכוליתא – מתי תכלה דא ?
סוגיית המילים הארמיות – מתכוליתא – מתי תכלה דא ?
play3
הערכים הגנוזים במילים הארמיות
הערכים הגנוזים במילים הארמיות
play3
ש' – שקר ת' – אמת – חלק ב
ש' – שקר ת' – אמת – חלק ב
play3
ש' – שקר ת' – אמת – חלק א
ש' – שקר ת' – אמת – חלק א
play3
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ה
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ה
play3
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ד
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ד
play3
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ג
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ג
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ב'
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק ב'
play3
ק'  – קדוש ר' –  רשע – חלק א
ק' – קדוש ר' – רשע – חלק א
play3
הקשר בין האות נ' לאות צ'
הקשר בין האות נ' לאות צ'