Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: סיפורי מעשיות
מעשה מפלטין – אלוהי זה כל כוחי
37 דקות
מעשה מפלטין - אלוהי זה כל כוחי
110
146655
“מי שענה הוא יענה” – תמונות תפילה מתוך התנ”ך
49 דקות
"מי שענה הוא יענה" - תמונות תפילה מתוך התנ"ך
109
146695
“לחיים לחיים” – כיצד ניתן לקרוע גזר דין ?
36 דקות
"לחיים לחיים" - כיצד ניתן לקרוע גזר דין ?
108
146763
על אהבת חינם ושנאת חינם
37 דקות
על אהבת חינם ושנאת חינם
107
146918
אהבת ישראל של רבי יצחק  מוורקי – סיפורי אהבת חינם ל’בין המיצרים’
40 דקות
אהבת ישראל של רבי יצחק מוורקי - סיפורי אהבת חינם ל'בין המיצרים'
106
147015
בין איש לאשתו. בין אדם לאלוהיו
43 דקות
בין איש לאשתו. בין אדם לאלוהיו
105
147058
מנורת החסרונות – סיפורי מעשיות עם הרב אייל ורד
41 דקות
מנורת החסרונות – סיפורי מעשיות עם הרב אייל ורד
104
147126
הסתכלת היום על השמיים ? – על שפע וכלים. קללה וברכה, ועל זכירת התכלית המתמדת
52 דקות
הסתכלת היום על השמיים ? - על שפע וכלים. קללה וברכה, ועל זכירת התכלית המתמדת
103
152751
מעשה ממלך עניו
39 דקות
מעשה ממלך עניו
102
152716
סיפור של חרות – מעשה מעני ומרגלית
44 דקות
סיפור של חרות - מעשה מעני ומרגלית
101
153307