He

Fr

Es

Ru

En

נושא: סיפורי מעשיות

פרק 110
37 דקות
מעשה מפלטין - אלוהי זה כל כוחי
פרק 109
49 דקות
"מי שענה הוא יענה" - תמונות תפילה מתוך התנ"ך
פרק 108
36 דקות
"לחיים לחיים" - כיצד ניתן לקרוע גזר דין ?
פרק 107
37 דקות
על אהבת חינם ושנאת חינם
פרק 106
40 דקות
אהבת ישראל של רבי יצחק מוורקי - סיפורי אהבת חינם ל'בין המיצרים'
פרק 105
43 דקות
בין איש לאשתו. בין אדם לאלוהיו
פרק 104
41 דקות
מנורת החסרונות – סיפורי מעשיות עם הרב אייל ורד
פרק 103
52 דקות
הסתכלת היום על השמיים ? - על שפע וכלים. קללה וברכה, ועל זכירת התכלית המתמדת
פרק 102
39 דקות
מעשה ממלך עניו
פרק 101
44 דקות
סיפור של חרות - מעשה מעני ומרגלית
פרק 100
47 דקות
שלושה שומרי סוד - הכנה לחודש אדר על עולם הסוד ומשמעותו
פרק 99
54 דקות
מעשה מזבוב ועכביש - חלק ד וסיום המעשה
פרק 98
48 דקות
מעשה מזבוב ועכביש - חלק ג
פרק 97
49 דקות
מעשה מזבוב ועכביש - חלק ב
פרק 96
48 דקות
מעשה מזבוב ועכביש - חלק א
פרק 95
50 דקות
איפה אתה? מעשה מאדון ובעל עגלה
פרק 94
50 דקות
מעשה בפלטין
פרק 93
48 דקות
תשובה בצבע תכלת - מעשה מתלמיד שהלך לכרכי הים.
פרק 92
43 דקות
זקן עיוור שהוא צעיר ורואה הכל - על חיים ארוכים באמת, על הבטה פנימית וחיצונית
פרק 91
54 דקות
מעשה מקבצן בלי ידיים
דילוג לתוכן