He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נתיב העבודה

play3
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
play3
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים – הכיצד ?
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה'  בגמילות חסדים
play3
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה' בגמילות חסדים
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
play3
מדוע תקנו בתפילת העמידה שמונה עשרה ברכות ?
אהבה רבה' בשחרית ו'אהבת עולם' בערבית
play3
אהבה רבה' בשחרית ו'אהבת עולם' בערבית
אמירת דברי תורה בסעודה
play3
אמירת דברי תורה בסעודה
play3
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק ג
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק ג
play3
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק ב
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק ב
play3
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק א
ברכת המוציא לחם מן הארץ – חלק א
play3
ברכת המוציא וסדר האכילה ודברי תורה של  השולחן
ברכת המוציא וסדר האכילה ודברי תורה של השולחן
play3
כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם
כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם
play3
כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים…
כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים…
play3
ברכות הסעודה – חלק ב
ברכות הסעודה – חלק ב
play3
ברכות הסעודה – חלק א
ברכות הסעודה – חלק א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – המזוזה
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – המזוזה
play3
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – ציצית ותפילין
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – ציצית ותפילין
play3
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – הציצית
בירור עניינן של המצוות התדיריות שאדם מקיים בכל יום – הציצית
play3
חייב אדם  לברך מאה ברכות בכל יום
חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום