פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: נתיב העבודה

פרק 86
48 דקות
ההבדל שבין צדקה לבין גמילות חסדים
פרק 85
51 דקות
"בעל הצדקה במה שמשפיע לאחרים הוא דבק בו יתברך"
פרק 84
51 דקות
גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו
פרק 83
46 דקות
"מה יעשה אדם ויהיה לו בנים"
פרק 82
45 דקות
"אם אלוהיכם אוהב ענייים מפני מה אינו מפרנסם" ?
פרק 81
15 דקות
מקומה של השטות במצוות שמחת חתן וכלה
פרק 80
55 דקות
גדולה סעודה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים - הכיצד ?
פרק 79
15 דקות
חלות עקרון 'מידה כנגד מידה' בגמילות חסדים
פרק 78
36 דקות
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
פרק 77
15 דקות
"כל דבר שהוא טוב יש לו קיום"
פרק 76
56 דקות
#נתיב גמילות חסדים
פרק 75
56 דקות
מה ההבדל בין גמילות חסדים לבין צדקה . עיקריות מידת החסד בתורה
פרק 74
50 דקות
מהנהגות הסעודה - מים אחרונים חובה
פרק 73
45 דקות
מדוע מוזכרת השבת בברכת המזון ועניין קדושת הזמן והמקום
פרק 72
50 דקות
מדוע מזכירים את ברית המילה בברכת המזון ?
פרק 71
50 דקות
יצירת מוסד הבעלות היא תחילת התרבות האנושית, תפילת הצדיקים
פרק 70
43 דקות
מדוע תקנו ברכת 'הטוב והמטיב' דווקא על קטסטרופה של חורבן ביתר ולא על ארוע חיובי
פרק 69
48 דקות
עניין מזיגת היין במים
פרק 68
48 דקות
אמירת דברי תורה על השולחן - בסיום האכילה דווקא
פרק 67
53 דקות
המעלה שבקללת "בזעת אפך תאכל לחם"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן