He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת שבועות

מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
play3
מי שאינו מעיד לחברו- חייב בדיני שמיים .האם אפשר לתפוס מנכסיו ?
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
play3
מה הם ההבדלים בין שבועת הפקדון לשבועת העדות ?
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
play3
לא תעמוד על דם רעך' – האם מחייב למסור עדות ממון לחברו ?
חובת העדות – מניין ?
play3
חובת העדות – מניין ?
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
play3
האם אומרים 'מיגו' בהעזה לפטור משובעה ?
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
play3
האם מי שטוען בדדמי – יש לו מיגו של 'מה לי לשקר' ?
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
play3
מסכת שבועות דף מד' ע"ב
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומתי לא ?
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
play3
עבר זמנו – אינו נשבע ונוטל
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
play3
מה הדין אם נחלקו השכיר ובעל הבית על סכום שקצץ עימו ?
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
play3
האם כל "אי הכי" שבש"ס הוא על דרך 'אי אמרת בשלמא – אז ניחא אבל מה שאמרת עכשיו קשה' ?
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
play3
וניתוב לוה בלא שבועה – מדינא או מתקנתא ?
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
play3
שכיר נשבע ונוטל – ומה הדין בשכיר קטן ?
תקנות שכיר נשבע ונוטל
play3
תקנות שכיר נשבע ונוטל
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
play3
חנווני ובעל הבית בעניין פירות ודינר – נשבע ונפטר או נשבע ונוטל ?
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
play3
חנווני ופועלים נוטלין מבעל הבית בשבועה
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
play3
ניגזל ונחבל ושכיר נשבע ונוטל – מדוע ? ובאיזה אופן ?
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
play3
האם נשבעין ונוטלין צריכים שתי כסף ? והאם יכולים להפוך השבועה על שכנגדו ?
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד
play3
אלו נשבעין ונוטלין – שכנגדו חשוד על השבועה . מה דינו של החשוד
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
26 דקות
play3
בית המדרש
איך עולים אל הקודש ?
איך עולים אל הקודש ?
44 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי