פרשת: בלק | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:24 (ירושלים) 

נושא: ספר מלכים

פרק 5
39 דקות
המשבר הגדול
פרק 4
30 דקות
"הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה"
פרק 3
20 דקות
"מס על איי הים"
פרק 2
15 דקות
ארבע שיטות של ארבע אימפריות למניעת מרידה
פרק 1
15 דקות
פרקי החורבן בספר ירמיה כרקע להבנת ספר עזרא
פרק 26
51 דקות
דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
פרק 25
58 דקות
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
פרק 24
39 דקות
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
פרק 40
45 דקות
פרקי אלישע' - בין המלך לעם ומלכי ארם - שליחותו של אלישע הנביא
פרק 23
52 דקות
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
פרק 39
43 דקות
"את חובקת בן" - אלישע והאשה השונמית
פרק 22
48 דקות
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
פרק 38
42 דקות
וילך בלא חמדה ' על מלכותו ומותו של יהורם בן יהושפט
פרק 37
39 דקות
"ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" - מדוע עולה אליהו דווקא בעת הזו?
פרק 21
56 דקות
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
פרק 36
39 דקות
המבלי אין אלהים בישראל' - אחזיה בן אחאב ובעל זבוב
פרק 35
34 דקות
על נהרות בבל' - סוד הזכירה וסוד הגאולה
פרק 20
74 דקות
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
פרק 34
44 דקות
אניות יהושפט
פרק 33
41 דקות
יהורם ויהשפט ומלחמת מואב

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן