Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר תהילים
למנצח לבני קרח: הרב שרקי בשיעור מיוחד על פרק מ”ו בתהילים
52 דקות
למנצח לבני קרח: הרב שרקי בשיעור מיוחד על פרק מ"ו בתהילים
36
145298
“בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו”
52 דקות
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"
34
145352
“אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי”
47 דקות
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי"
33
145422
“אתה ה’ לא תכלא רחמיך ממני”
52 דקות
"אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני"
32
145488
“אשמרה לפי מחסום – בעוד רשע לנגדי”
49 דקות
"אשמרה לפי מחסום - בעוד רשע לנגדי"
31
145556
“ה’ אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני”
53 דקות
"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
30
145622
“אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה”
51 דקות
"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"
29
145675
“למנצח לעבד ה’ לדוד” – מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה’ ?
56 דקות
"למנצח לעבד ה' לדוד" - מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?
28
145755
“מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב” – כדי להיות ירא ה’ צריך לאהוב את החיים
51 דקות
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" - כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים
27
145808
“משמים הביט ה’ ראה את כל בני האדם” – השגחת ה’ על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
44 דקות
"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" - השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
26
145861