He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר תהילים

play3
"למנצח לבני קרח על עלמות שיר"
"למנצח לבני קרח על עלמות שיר"
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"
play3
"בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו"
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי"
play3
"אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי"
"אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני"
play3
"אתה ה' לא תכלא רחמיך ממני"
"אשמרה לפי מחסום – בעוד רשע לנגדי"
play3
"אשמרה לפי מחסום – בעוד רשע לנגדי"
"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
play3
"ה' אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני"
"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"
play3
"אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עוולה"
play3
"למנצח לעבד ה' לדוד" – מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?
"למנצח לעבד ה' לדוד" – מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?
play3
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" – כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" – כדי להיות ירא ה' צריך לאהוב את החיים
play3
"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" – השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
"משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם" – השגחת ה' על כל מעשי בני האדם ותוצאותיהם
play3
ישרים לעומת צדיקים , רינה לעומת תהילה
ישרים לעומת צדיקים , רינה לעומת תהילה
play3
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" החסיד נמצא בסכנה מיוחדת משאר בני אדם
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" החסיד נמצא בסכנה מיוחדת משאר בני אדם
play3
"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"
"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"
play3
"בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם"
"בך ה' חסיתי אל אבושה לעולם"
play3
"קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים"
"קול ה' על המים אל הכבוד הרעים ה' על מים רבים"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"לדוד, אליך ה' אקרא"
"לדוד, אליך ה' אקרא"
play3
"לדוד שפטני ה' כי אני בתומי הלכתי וה' בטחתי , לא אמעד"
"לדוד שפטני ה' כי אני בתומי הלכתי וה' בטחתי , לא אמעד"
play3
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
"מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"
play3
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר