Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת בבא בתרא

play3
סיום מסכת בבא בתרא דף קעו'
סיום מסכת בבא בתרא דף קעו'
מסכת בבא בתרא דף קעד'
play3
מסכת בבא בתרא דף קעד'
מסכת בבא בתרא דף קעב'
play3
מסכת בבא בתרא דף קעב'
מסכת בבא בתרא דף קעב'
play3
מסכת בבא בתרא דף קעב'
מסכת בבא בתרא דף קעא'
play3
מסכת בבא בתרא דף קעא'
מסכת בבא בתרא דף קע'
play3
מסכת בבא בתרא דף קע'
מסכת בבא בתרא דף קסט'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסט'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסח'
מסכת בבא בתרא דף קסח'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסה'
מסכת בבא בתרא דף קסה'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסד'
מסכת בבא בתרא דף קסד'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסג'
מסכת בבא בתרא דף קסג'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסב'
מסכת בבא בתרא דף קסב'
play3
מסכת בבא בתרא דף קסא'
מסכת בבא בתרא דף קסא'
play3
מסכת בבא בתרא דף קנט'
מסכת בבא בתרא דף קנט'
play3
מסכת בבא בתרא דף קנח'
מסכת בבא בתרא דף קנח'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת בבא בתרא דף קנז'
מסכת בבא בתרא דף קנז'
play3
מסכת בבא בתרא דף קנו'
מסכת בבא בתרא דף קנו'
play3
מסכת בבא בתרא דף קנה'
מסכת בבא בתרא דף קנה'
play3
מסכת בבא בתרא דף קנד'
מסכת בבא בתרא דף קנד'