He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מוסר פרשת שבוע ע"פ רש"י

play3
יחס האדם לפרי עמלו ולקנייניו
יחס האדם לפרי עמלו ולקנייניו
לב שלם –  אין אהבה לחצאין
play3
לב שלם – אין אהבה לחצאין
"לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם"- מצות השבת אבידה
play3
"לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם"- מצות השבת אבידה
"כל הפוסל במומו פוסל"
play3
"כל הפוסל במומו פוסל"
play3
מדרגות הנבואה 'זה' ו'כה'
מדרגות הנבואה 'זה' ו'כה'
play3
"ראה מעשה ונזכר הלכה"
play3
כפירתו של קרח במשה אהרן ואליצפן בן עוזיאל
כפירתו של קרח במשה אהרן ואליצפן בן עוזיאל
play3
"הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם"
"הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם"
play3
הקשר בין נזיר לסוטה
play3
ספר במדבר – ספר הדרך
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הדמיון והפחד ושורש התהוותם
הדמיון והפחד ושורש התהוותם
play3
איסור השתחוואה מחוץ למקדש – מדוע ?
איסור השתחוואה מחוץ למקדש – מדוע ?
play3
איזונים בגוף נפש רוח