He

Fr

Es

Ru

En

נושא: משך חכמה על התורה

play3
"שרתי במדינות היתה למס"
"שרתי במדינות היתה למס"
למה באמת חרבה ירושלים ?
play3
למה באמת חרבה ירושלים ?
השפעתו של צדיק – לעילוי נשמתו ולאור תורתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
play3
השפעתו של צדיק – לעילוי נשמתו ולאור תורתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
דבקות באומה או דבקות בצדיק ?
play3
דבקות באומה או דבקות בצדיק ?
חטא המתאוננים והמתאוים – אז והיום – מה עושים ?
play3
חטא המתאוננים והמתאוים – אז והיום – מה עושים ?
play3
מתי נשב לבטח בארצנו ?
מתי נשב לבטח בארצנו ?
play3
בין פסח לשבועות
play3
במי בוחר ה' לבנות את ה"משכן" ? אז והיום
במי בוחר ה' לבנות את ה"משכן" ? אז והיום
play3
פורים – "מה זה ועל מה זה ? "
פורים – "מה זה ועל מה זה ? "
play3
"כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך"
"כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך"
play3
הקטרוג על הים – אז מה עושים
הקטרוג על הים – אז מה עושים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
פקודות מבצע אחרונות
פקודות מבצע אחרונות
play3
שומעים או לא שומעים אז והיום
שומעים או לא שומעים אז והיום
play3
מתי ישמע ה' את צעקתנו
מתי ישמע ה' את צעקתנו
play3
מדוע זכה יהודה למלכות
מדוע זכה יהודה למלכות