Jerusalem

15°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עבודה במודעות עצמית

play3
יראת המוות מביאה את האדם לחפש את הנצח
יראת המוות מביאה את האדם לחפש את הנצח
"בכל דרכיך דעהו" – המלאכה של התפשטות האור האלוהי בעולם
play3
"בכל דרכיך דעהו" – המלאכה של התפשטות האור האלוהי בעולם
הנשמה של האדם תובעת שלמות לעומת הגוף ששקוע בחלקיות
play3
הנשמה של האדם תובעת שלמות לעומת הגוף ששקוע בחלקיות
האם אני מזוהה יותר עם הטוב שבי או עם הרע שבי ?
play3
האם אני מזוהה יותר עם הטוב שבי או עם הרע שבי ?
אי אפשר לעבוד את ה' בלי מידת הגאוה אבל גם אי אפשר להניח לה בלא שליטה חזקה
play3
אי אפשר לעבוד את ה' בלי מידת הגאוה אבל גם אי אפשר להניח לה בלא שליטה חזקה
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
play3
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
"אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה"
play3
"אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה"
play3
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
play3
העלאת המידות לשורשן
העלאת המידות לשורשן
play3
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
play3
בירור מידות הנפש
play3
כל דבר טבעי צריך תיקון – וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
כל דבר טבעי צריך תיקון – וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
play3
הדרישה לזיכוך המידות
הדרישה לזיכוך המידות
play3
"הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד"  אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
"הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד" אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
play3
"האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו"
"האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ואני בתוך הגולה" – האדם גולה בתוך עצמו
"ואני בתוך הגולה" – האדם גולה בתוך עצמו
play3
מה מקור הרגשות שלנו
play3
"כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד"
"כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד"
play3
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש