Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עבודה במודעות עצמית

יראת המוות מביאה את האדם לחפש את הנצח
play3
יראת המוות מביאה את האדם לחפש את הנצח
“בכל דרכיך דעהו” – המלאכה של התפשטות האור האלוהי בעולם
play3
“בכל דרכיך דעהו” – המלאכה של התפשטות האור האלוהי בעולם
הנשמה של האדם תובעת שלמות לעומת הגוף ששקוע בחלקיות
play3
הנשמה של האדם תובעת שלמות לעומת הגוף ששקוע בחלקיות
האם אני מזוהה יותר עם הטוב שבי או עם הרע שבי ?
play3
האם אני מזוהה יותר עם הטוב שבי או עם הרע שבי ?
אי אפשר לעבוד את ה’ בלי מידת הגאוה אבל גם אי אפשר להניח לה בלא שליטה חזקה
play3
אי אפשר לעבוד את ה’ בלי מידת הגאוה אבל גם אי אפשר להניח לה בלא שליטה חזקה
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
play3
האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע שבו, ולהיות רם ונשא בעיניו מצד חלק הטוב שבו
“אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה”
play3
“אין בכל המידות הרעות מדה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו להדר הרוחניות , כמו הגאוה”
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
play3
הקדרות הנפשית שבאה מתוך התשוקה לאור העליון
העלאת המידות לשורשן
play3
העלאת המידות לשורשן
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
play3
עיקר העבודה של האדם היא עם העולמות הנפולים שבנפשו
בירור מידות הנפש
play3
בירור מידות הנפש
כל דבר טבעי צריך תיקון – וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
play3
כל דבר טבעי צריך תיקון – וגם הטבע הנפשי של האדם דרוש תיקון
הדרישה לזיכוך המידות
play3
הדרישה לזיכוך המידות
“הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד”  אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
play3
“הולך העולם וצולל באובדן האני של כל אחד” אובדן הזהות היא מחלה כלל עולמית
“האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו”
play3
“האני הפנימי אינו מתגלה לאדם, רק לפי מדת הטהרה והקדושה שלו”
“ואני בתוך הגולה” – האדם גולה בתוך עצמו
play3
“ואני בתוך הגולה” – האדם גולה בתוך עצמו
מה מקור הרגשות שלנו
play3
מה מקור הרגשות שלנו
“כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד”
play3
“כל מה שהנשמה תובעת יש בו אוצר חיים גדול מאד”
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
play3
התנאים הנצרכים כדי שמה שמתעורר בתוכנו יחשב קדוש
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
סוד שרי החמישים - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' - יתרו
play3
בית המדרש
חשיבות הגבורה בעבודת ה’ – הרב דב ביגון
חשיבות הגבורה בעבודת ה' - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
עניין הראיה הגשמית של ארץ ישראל – הרב אשר בוחבוט
עניין הראיה הגשמית של ארץ ישראל - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים – לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי
כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים - לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי