Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שופטים
הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא – לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא - לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
203764
מאיש לוי לאיש לוי- סיום ספר שופטים ותחילת ספר שמואל
44 דקות
מאיש לוי לאיש לוי- סיום ספר שופטים ותחילת ספר שמואל
31
155479
המלחמה עם בני בנימין
41 דקות
המלחמה עם בני בנימין
30
155596
הרוצח הנסתר
41 דקות
הרוצח הנסתר
29
155851
ויבואו על ליש’ שבט דן  בהתנחלות  החדשה
15 דקות
ויבואו על ליש' שבט דן בהתנחלות החדשה
28
155911
פסל מיכה ומשכן שילה – התמוטטות הקודש
27 דקות
פסל מיכה ומשכן שילה - התמוטטות הקודש
27
156072
זכרני נא וחזקני נא’  – תשובת שמשון  וסיכום תקופתו
47 דקות
זכרני נא וחזקני נא' - תשובת שמשון וסיכום תקופתו
26
156081
הנפילה בעזה
17 דקות
הנפילה בעזה
25
156158
שמשון –  כי שמש ומגן ה’ אלהים
26 דקות
שמשון - כי שמש ומגן ה' אלהים
24
156159
“ומעז יצא מתוק”
20 דקות
"ומעז יצא מתוק"
23
156286