Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שופטים

הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא - לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
פרק 31
44 דקות
מאיש לוי לאיש לוי- סיום ספר שופטים ותחילת ספר שמואל
פרק 30
41 דקות
המלחמה עם בני בנימין
פרק 29
41 דקות
הרוצח הנסתר
פרק 28
15 דקות
ויבואו על ליש' שבט דן בהתנחלות החדשה
פרק 27
27 דקות
פסל מיכה ומשכן שילה - התמוטטות הקודש
פרק 26
47 דקות
זכרני נא וחזקני נא' - תשובת שמשון וסיכום תקופתו
פרק 25
17 דקות
הנפילה בעזה
פרק 24
26 דקות
שמשון - כי שמש ומגן ה' אלהים
פרק 22
27 דקות
"והוא יחל להושיע את ישראל" שמשון השופט
פרק 23
20 דקות
"ומעז יצא מתוק"
פרק 7
22 דקות
"אל תצדק הרבה" - על עולם צדיקות ועולם התשובה - בין ישי לדוד
פרק 6
23 דקות
"קול התור נשמע בארצנו" - הברית שחזרה
פרק 5
46 דקות
"אשר ילדה תמר ליהודה" גלגול ותיקון
פרק 4
26 דקות
מואבי ולא מואבית - סיפור מתגלגל
פרק 3
23 דקות
בועז ורות - המפגש
פרק 2
23 דקות
"באשר תלכי אלך" - חלק ב
פרק 1
27 דקות
"באשר תלכי אלך" - חלק א
פרק 21
35 דקות
יפתח ובני אפריים - מלחמת אחים
פרק 20
14 דקות
יפתח בדורו- מלחמת יפתח והכישלון הגדול - חלק ב