He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות דעות

play3
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
דברים שאסרו חכמים באכילה כדי שיתרחקו מהגוים ולא יתחתנו איתם
מהו בישול נכרים ?
play3
מהו בישול נכרים ?
play3
"חייב אדם לכבד אשת אביו, אף על פי שאינה אמו, כל זמן שאביו קיים"
"חייב אדם לכבד אשת אביו, אף על פי שאינה אמו, כל זמן שאביו קיים"
play3
כבוד הורים לאחר פטירתם
כבוד הורים לאחר פטירתם
play3
הכרת הטוב – היסוד לעבודת הבורא
הכרת הטוב – היסוד לעבודת הבורא
play3
יחס הרב לשאלות התלמידים וסדרי עדיפויות במענה הלכתי
יחס הרב לשאלות התלמידים וסדרי עדיפויות במענה הלכתי
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"הרב שאינו הולך בדרך טובה אע"פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו אין למדין ממנו עד שיחזור למוטב"
"הרב שאינו הולך בדרך טובה אע"פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו אין למדין ממנו עד שיחזור למוטב"
play3
לדמותו של רב בישראל
לדמותו של רב בישראל
play3
חייב כל אדם בתלמוד תורה והיאך לומדים בשכר
חייב כל אדם בתלמוד תורה והיאך לומדים בשכר
play3
המרגל בחברו … עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל
המרגל בחברו … עוון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל