Jerusalem

7°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת בבא קמא

play3
דיני מוסר  מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
דיני מוסר מוסר ממון ישראל לגוי , מוסר ישראל לגוי על עסקי נפשות וממון
מסכת בבא קמא דף קיט'
play3
מסכת בבא קמא דף קיט'
מסכת בבא קמא דף קיח'
play3
מסכת בבא קמא דף קיח'
מסכת בבא קמא דף קיז'
play3
מסכת בבא קמא דף קיז'
מסכת בבא קמא דף קיד'
play3
מסכת בבא קמא דף קיד'
מסכת בבא קמא דף קיג'
play3
מסכת בבא קמא דף קיג'
מסכת בבא קמא דף קיב'
play3
מסכת בבא קמא דף קיב'
play3
מסכת בבא קמא דף קיא'
מסכת בבא קמא דף קיא'
play3
מסכת בבא קמא דף קי'
מסכת בבא קמא דף קי'
play3
מסכת בבא קמא דף קז'
מסכת בבא קמא דף קז'
play3
מסכת בבא קמא דף קו'
מסכת בבא קמא דף קו'
play3
מסכת בבא קמא דף קה'
מסכת בבא קמא דף קה'
play3
מסכת בבא קמא דף קד'
מסכת בבא קמא דף קד'
play3
מסכת בבא קמא דף קג'
מסכת בבא קמא דף קג'
play3
מסכת בבא קמא דף ק'
מסכת בבא קמא דף ק'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת בבא קמא דף צט'
מסכת בבא קמא דף צט'
play3
מסכת בבא קמא דף צח'
מסכת בבא קמא דף צח'
play3
מסכת בבא קמא דף צז'
מסכת בבא קמא דף צז'
play3
מסכת בבא קמא דף צו'
מסכת בבא קמא דף צו'