He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אגדות חז"ל - אגדה ממש

play3
צניעות – מעבר לעולם
צניעות - מעבר לעולם
יום בוער כתנור – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
play3
יום בוער כתנור – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
נחש דקדושה – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ג'
play3
נחש דקדושה – סוגיית תנורו של עכנאי חלק ג'
תנורו של עכנאי – חלק ב
play3
תנורו של עכנאי – חלק ב
תנורו של עכנאי – חלק א
play3
תנורו של עכנאי – חלק א
play3
דבר לא צפוי – הבחירה החופשית
דבר לא צפוי – הבחירה החופשית
play3
הערך שבדרך – לג בעומר
play3
משנכנס אדר מרבין בשמחה – מהי השמחה ?
משנכנס אדר מרבין בשמחה – מהי השמחה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שיטת המהר"ל מפראג על לימוד המדרש
שיטת המהר"ל מפראג על לימוד המדרש