פרשת ויקרא | הדלקת נרות: 18:13 | הבדלה: 19:30 (ירושלים)

נושא: אגדות חז"ל - אגדה ממש

פרק 26
57 דקות
צניעות - מעבר לעולם
פרק 25
63 דקות
אווירה של עבירה
פרק 24
63 דקות
שבירת הקליפות
פרק 23
62 דקות
יום בוער כתנור - סוגיית תנורו של עכנאי חלק ד'
פרק 22
57 דקות
נחש דקדושה - סוגיית תנורו של עכנאי חלק ג'
פרק 21
56 דקות
תנורו של עכנאי - חלק ב
פרק 20
50 דקות
תנורו של עכנאי - חלק א
פרק 19
65 דקות
דבר לא צפוי - הבחירה החופשית
פרק 18
58 דקות
הקודש והכול
פרק 17
60 דקות
הערך שבדרך - לג בעומר
פרק 16
59 דקות
אסכרה
פרק 15
62 דקות
צפון - שיעור לפסח
פרק 14
60 דקות
משנכנס אדר מרבין בשמחה - מהי השמחה ?
פרק 13
64 דקות
הרב דקליפה
פרק 12
55 דקות
השליש
פרק 11
56 דקות
שיטת המהר"ל מפראג על לימוד המדרש
פרק 10
56 דקות
המקושש
פרק 9
61 דקות
בכי ושירות
פרק 8
57 דקות
גופא דמלכא
פרק 7
61 דקות
אמת מארץ תצמח

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!