He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נפש החיים

יראת שמיים – ליישם את מה שכתוב בתורה
play3
יראת שמיים – ליישם את מה שכתוב בתורה
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
play3
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
לימוד לשם שמיים –  לימוד לשם ידיעת התורה
play3
לימוד לשם שמיים – לימוד לשם ידיעת התורה
מקומה של יראת שמים בלימוד
play3
מקומה של יראת שמים בלימוד
"עשה דברים לשם פועלם"
play3
"עשה דברים לשם פועלם"
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
play3
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
play3
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
מה נקרא לימוד תורה לשמה
play3
מה נקרא לימוד תורה לשמה
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
play3
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
מהם כוחות הטומאה
play3
מהם כוחות הטומאה
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
play3
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
play3
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
ביאור 'ה' הוא האלהים'
play3
ביאור 'ה' הוא האלהים'
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
play3
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
play3
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
השראת שכינה
play3
השראת שכינה
נשמתא דנשמתא
play3
נשמתא דנשמתא
משל הבור והדלי לתפילה
play3
משל הבור והדלי לתפילה
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות
play3
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?