He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נפש החיים

יראת שמיים – ליישם את מה שכתוב בתורה
play3
יראת שמיים – ליישם את מה שכתוב בתורה
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
play3
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
לימוד לשם שמיים –  לימוד לשם ידיעת התורה
play3
לימוד לשם שמיים – לימוד לשם ידיעת התורה
מקומה של יראת שמים בלימוד
play3
מקומה של יראת שמים בלימוד
"עשה דברים לשם פועלם"
play3
"עשה דברים לשם פועלם"
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
play3
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
play3
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
מה נקרא לימוד תורה לשמה
play3
מה נקרא לימוד תורה לשמה
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
play3
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
מהם כוחות הטומאה
play3
מהם כוחות הטומאה
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
play3
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
play3
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
ביאור 'ה' הוא האלהים'
play3
ביאור 'ה' הוא האלהים'
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
play3
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
play3
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
השראת שכינה
play3
השראת שכינה
נשמתא דנשמתא
play3
נשמתא דנשמתא
משל הבור והדלי לתפילה
play3
משל הבור והדלי לתפילה
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות
play3
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
play3
נשים
"איך אוציא לרשות הרבים דבר כל כך צנוע?"; יעל שבח בראיון אישי ונשי עם הרבנית רות בנימין
Shape-2
מגזין
"אין לי מנוחה"; אמנון שומרון והצייר ברוך נחשון בשיח אישי על אומנות ויהדות
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון