He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נפש החיים

play3
יראת שמיים – ליישם את מה שכתוב בתורה
יראת שמיים - ליישם את מה שכתוב בתורה
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
play3
הכרת הערך העצמי של האדם היא היסוד של יראת שמים
לימוד לשם שמיים –  לימוד לשם ידיעת התורה
play3
לימוד לשם שמיים – לימוד לשם ידיעת התורה
מקומה של יראת שמים בלימוד
play3
מקומה של יראת שמים בלימוד
"עשה דברים לשם פועלם"
play3
"עשה דברים לשם פועלם"
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
play3
שלילת הדבקות בעת לימוד תורה
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
play3
הטעות שבהבנת המושג 'לימוד תורה לשמה'
play3
מה נקרא לימוד תורה לשמה
מה נקרא לימוד תורה לשמה
play3
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים
play3
מהם כוחות הטומאה
מהם כוחות הטומאה
play3
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
"אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם"
play3
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו
play3
ביאור 'ה' הוא האלהים'
ביאור 'ה' הוא האלהים'
play3
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
התגלות הבורא בבחינות 'צמצום וקו'
play3
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
הטעם לאמירת פסוק 'אדני שפתי תפתח' לפני תפילת העמידה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
השראת שכינה
play3
נשמתא דנשמתא
נשמתא דנשמתא
play3
משל הבור והדלי לתפילה
משל הבור והדלי לתפילה
play3
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות
השפעת התיבות של התפילה על המעשים והמחשבות