He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מידות הראיה

play3
אהבת המעולים שבבני האדם
אהבת המעולים שבבני האדם
אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה
play3
אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה
האם צריך לשנוא את הרשעים ?
play3
האם צריך לשנוא את הרשעים ?
מניעות לאהבה
play3
מניעות לאהבה
האהבה היא איחוד בין השונים
play3
האהבה היא איחוד בין השונים
עבודת המידות היא עבודה רגשית לעומת קיום המצוות שהיא עבודה שכלית אמונית
play3
עבודת המידות היא עבודה רגשית לעומת קיום המצוות שהיא עבודה שכלית אמונית
מדוע נפש האדם כל כך מורכבת ואפילו מלאת סתירות
play3
מדוע נפש האדם כל כך מורכבת ואפילו מלאת סתירות
play3
"זיכוך המדות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש"
"זיכוך המדות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש"
play3
לימוד על המידות הוא לימוד סדר ההתגלות של הבורא בבריאה
לימוד על המידות הוא לימוד סדר ההתגלות של הבורא בבריאה
play3
לשים את מרכז החיים על רצון טוב – חלק ב
לשים את מרכז החיים על רצון טוב – חלק ב
play3
למוד התורה כולו הוא ברור נקודת האמונה והצמחתה בחיים
למוד התורה כולו הוא ברור נקודת האמונה והצמחתה בחיים
play3
אמונה  – קרקע המצמיחה את כל הטוב בכל תחומי החיים
אמונה – קרקע המצמיחה את כל הטוב בכל תחומי החיים
play3
עמוק ופשוט – אין פשוט אין עמוק
עמוק ופשוט – אין פשוט אין עמוק
play3
איך אדם קולט נכון את המציאות ?
איך אדם קולט נכון את המציאות ?
play3
מהיכן מגיע חינוך ועיצוב אופיו ותכונותיו של האדם ?
מהיכן מגיע חינוך ועיצוב אופיו ותכונותיו של האדם ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אהבה – אחריות גדולה בעת משבר
אהבה – אחריות גדולה בעת משבר
play3
לאהוב – חוכמה גדולה
לאהוב – חוכמה גדולה
play3
ללמוד לזהות את הטוב שבכל אדם כדי להוליד אהבה אליו
ללמוד לזהות את הטוב שבכל אדם כדי להוליד אהבה אליו
play3
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות
אהבת ישראל מתוך אהבת כל הבריות