Jerusalem

8°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הנצי"ב מוולוז'ין על התורה

play3
התורה מתקיימת בעמל של לומדיה
התורה מתקיימת בעמל של לומדיה
מדרגות במעלות האדם מישראל ותפקידן
play3
מדרגות במעלות האדם מישראל ותפקידן
צח קללות הנחמה שבצרות של עם ישראל
play3
צח קללות הנחמה שבצרות של עם ישראל
שכר המצוות – בעולם הבא או בעולם הזה ?
play3
שכר המצוות – בעולם הבא או בעולם הזה ?
שמיעה בקול ה', כבוד המת ופרשת דינים
play3
שמיעה בקול ה', כבוד המת ופרשת דינים
כיצד כבש יהושע את ארץ ישראל בזכות ספר דברים ?
play3
כיצד כבש יהושע את ארץ ישראל בזכות ספר דברים ?
play3
מצות כיבוש ארץ ישראל בתורה – היכן ?
מצות כיבוש ארץ ישראל בתורה – היכן ?
play3
מלחמת מדיין וצוק איתן
play3
שבחי ישראל בפיו של בלעם הרשע
שבחי ישראל בפיו של בלעם הרשע
play3
גם לדבקות בה' יש דרכים טובות ויש דרכים מסוכנות שלא יגיעו אל היעד
גם לדבקות בה' יש דרכים טובות ויש דרכים מסוכנות שלא יגיעו אל היעד
play3
ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה
ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה
play3
מדוע ישראל המדבק עצמו אל גר תושב יורד לעומת הגוי אשר מתעלה
מדוע ישראל המדבק עצמו אל גר תושב יורד לעומת הגוי אשר מתעלה
play3
לימוד תורה מתוך קדושה וטהרה ההבדל בין קדושה ופרישות וקדושת הכהנים
לימוד תורה מתוך קדושה וטהרה ההבדל בין קדושה ופרישות וקדושת הכהנים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
חודש ניסן ומעלת ישראל בגלות
חודש ניסן ומעלת ישראל בגלות
play3
קרבן תודה ומיתת נדב ואביהוא
קרבן תודה ומיתת נדב ואביהוא
play3
העניינים שניתן ללמוד מהאיסור לערב דבש וחמץ בקרבנות
העניינים שניתן ללמוד מהאיסור לערב דבש וחמץ בקרבנות