He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תיקון המידות

play3
מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
play3
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
מידת החסד – לאהוב את ה' תכלית אהבה
play3
מידת החסד – לאהוב את ה' תכלית אהבה
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
play3
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
ההתדמות למידת החכמה
play3
ההתדמות למידת החכמה
תוצאות הכעס – איבוד שליטה ואיבוד צלם אלהים
play3
תוצאות הכעס – איבוד שליטה ואיבוד צלם אלהים
"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו "
play3
"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו "
play3
להאריך את הפתיל …
להאריך את הפתיל …
play3
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
play3
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
play3
"לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים"
"לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים"
play3
הנהגות התלויות בכתר – ענוה וחכמה
הנהגות התלויות בכתר – ענוה וחכמה
play3
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
play3
"תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותינו", "מימי קדם"
"תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותינו", "מימי קדם"
play3
צניעות : שתיקה והסתרה
צניעות : שתיקה והסתרה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"
play3
"יכבוש עוונותינו"
"יכבוש עוונותינו"
play3
"לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו"
"לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו"
play3
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה