Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תיקון המידות

מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
play3
מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
play3
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
מידת החסד – לאהוב את ה’ תכלית אהבה
play3
מידת החסד – לאהוב את ה’ תכלית אהבה
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
play3
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
ההתדמות למידת החכמה
play3
ההתדמות למידת החכמה
תוצאות הכעס – איבוד שליטה ואיבוד צלם אלהים
play3
תוצאות הכעס – איבוד שליטה ואיבוד צלם אלהים
“ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו “
play3
“ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו “
להאריך את הפתיל …
play3
להאריך את הפתיל …
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
play3
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
play3
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
“לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים”
play3
“לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים”
הנהגות התלויות בכתר – ענוה וחכמה
play3
הנהגות התלויות בכתר – ענוה וחכמה
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
play3
האם צניעות היא ערך אוניברסלי או ששייכת רק לדתיים ?
“תתן אמת ליעקב”, “חסד לאברהם”, “אשר נשבעת לאבותינו”, “מימי קדם”
play3
“תתן אמת ליעקב”, “חסד לאברהם”, “אשר נשבעת לאבותינו”, “מימי קדם”
צניעות : שתיקה והסתרה
play3
צניעות : שתיקה והסתרה
“ותשליך במצולות ים כל חטאתם”
play3
“ותשליך במצולות ים כל חטאתם”
“יכבוש עוונותינו”
play3
“יכבוש עוונותינו”
“לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו”
play3
“לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו”
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה
play3
הקשר המקודש בין איש לאשתו קדם לרגש הבושה
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
play3
בית המדרש
הלומד על מנת לקנתר – נח לו שלא נברא
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
play3
נשים
“בחלום אדבר בו” – שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד”ר חן בוחבוט
"בחלום אדבר בו" - שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד"ר חן בוחבוט
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר