He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרוש הרמבם למסכת אבות

עשרה דורות מאדם ועד נח – פרסום מידת הדין והרחמים בעולמו של הקב"ה
play3
עשרה דורות מאדם ועד נח – פרסום מידת הדין והרחמים בעולמו של הקב"ה
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
play3
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
הווי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון
play3
הווי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון
איזהוא חכם עשיר גיבור ומכובד והאיסור לזלזל במצוות הקלות
play3
איזהוא חכם עשיר גיבור ומכובד והאיסור לזלזל במצוות הקלות
מאוד מאוד הווי שפל רוח – מצבים מיוחדים שמצריכים הליכה לקיצוניות
play3
מאוד מאוד הווי שפל רוח – מצבים מיוחדים שמצריכים הליכה לקיצוניות
הכל צפוי לפני הקב"ה אבל למרות כן – הרשות נתונה לבחור בטוב וברע
play3
הכל צפוי לפני הקב"ה אבל למרות כן – הרשות נתונה לבחור בטוב וברע
הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה -הרי זה מתחייב בנפשו
play3
הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה -הרי זה מתחייב בנפשו
הווי שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס
play3
הווי שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס
עמל התורה לפי הכשרונות שבהם ניחן האדם
play3
עמל התורה לפי הכשרונות שבהם ניחן האדם
הנחיות לקניין התורה העצמי של האדם מהו לב טוב והאם בו תלויות מידות הנפש
play3
הנחיות לקניין התורה העצמי של האדם מהו לב טוב והאם בו תלויות מידות הנפש
ג' עמודי העולם מהי דרך ישרה וזכות הציבור
play3
ג' עמודי העולם מהי דרך ישרה וזכות הציבור
לדון לכף זכות – כיצד לעשות זאת כמו שצריך
play3
לדון לכף זכות – כיצד לעשות זאת כמו שצריך
עשה לך רב לא מצאתי לגוף טוב משתיקה – פרק א
play3
עשה לך רב לא מצאתי לגוף טוב משתיקה – פרק א
שכר על קיום המצוות , ריבוי שיחה עם האישה
play3
שכר על קיום המצוות , ריבוי שיחה עם האישה
שלשלת הקבלה של התורה וסמכות החכמים
play3
שלשלת הקבלה של התורה וסמכות החכמים
מדוע סדר רבי יהודה הנשיא את מסכת אבות אחר מסכת סנהדרין
play3
מדוע סדר רבי יהודה הנשיא את מסכת אבות אחר מסכת סנהדרין
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן
'יהדות בקטנה' – חג הסוכות: הרב חגי לונדין
'יהדות בקטנה' - חג הסוכות: הרב חגי לונדין