Jerusalem

10°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרוש הרמבם למסכת אבות

play3
עשרה דורות מאדם ועד נח – פרסום מידת הדין והרחמים בעולמו של הקב"ה
עשרה דורות מאדם ועד נח - פרסום מידת הדין והרחמים בעולמו של הקב"ה
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
play3
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
הווי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון
play3
הווי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון
איזהוא חכם עשיר גיבור ומכובד והאיסור לזלזל במצוות הקלות
play3
איזהוא חכם עשיר גיבור ומכובד והאיסור לזלזל במצוות הקלות
מאוד מאוד הווי שפל רוח – מצבים מיוחדים שמצריכים הליכה לקיצוניות
play3
מאוד מאוד הווי שפל רוח – מצבים מיוחדים שמצריכים הליכה לקיצוניות
הכל צפוי לפני הקב"ה אבל למרות כן – הרשות נתונה לבחור בטוב וברע
play3
הכל צפוי לפני הקב"ה אבל למרות כן – הרשות נתונה לבחור בטוב וברע
הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה -הרי זה מתחייב בנפשו
play3
הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה -הרי זה מתחייב בנפשו
play3
הווי שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס
הווי שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס
play3
עמל התורה לפי הכשרונות שבהם ניחן האדם
עמל התורה לפי הכשרונות שבהם ניחן האדם
play3
הנחיות לקניין התורה העצמי של האדם מהו לב טוב והאם בו תלויות מידות הנפש
הנחיות לקניין התורה העצמי של האדם מהו לב טוב והאם בו תלויות מידות הנפש
play3
ג' עמודי העולם מהי דרך ישרה וזכות הציבור
ג' עמודי העולם מהי דרך ישרה וזכות הציבור
play3
לדון לכף זכות – כיצד לעשות זאת כמו שצריך
לדון לכף זכות – כיצד לעשות זאת כמו שצריך
play3
עשה לך רב לא מצאתי לגוף טוב משתיקה – פרק א
עשה לך רב לא מצאתי לגוף טוב משתיקה – פרק א
play3
שכר על קיום המצוות , ריבוי שיחה עם האישה
שכר על קיום המצוות , ריבוי שיחה עם האישה
play3
שלשלת הקבלה של התורה וסמכות החכמים
שלשלת הקבלה של התורה וסמכות החכמים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין "צחוקים" טובים לקלות ראש ?
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע סדר רבי יהודה הנשיא את מסכת אבות אחר מסכת סנהדרין
מדוע סדר רבי יהודה הנשיא את מסכת אבות אחר מסכת סנהדרין