He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - אורות התחיה

play3
השאלה על דבר המהות והערך
השאלה על דבר המהות והערך
play3
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
play3
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
play3
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
play3
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
play3
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
play3
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
play3
נשמת ההוויה ומדרגותיה
play3
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"