He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - אורות התחיה

השאלה על דבר המהות והערך
play3
השאלה על דבר המהות והערך
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
play3
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
play3
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
play3
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
play3
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
play3
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
play3
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
play3
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
נשמת ההוויה ומדרגותיה
play3
נשמת ההוויה ומדרגותיה
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
play3
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
play3
נשים
"איך אוציא לרשות הרבים דבר כל כך צנוע?"; יעל שבח בראיון אישי ונשי עם הרבנית רות בנימין
Shape-2
מגזין
"אין לי מנוחה"; אמנון שומרון והצייר ברוך נחשון בשיח אישי על אומנות ויהדות
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון