He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - אורות התחיה

השאלה על דבר המהות והערך
play3
השאלה על דבר המהות והערך
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
play3
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
play3
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
play3
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
play3
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
play3
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
play3
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
play3
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
נשמת ההוויה ומדרגותיה
play3
נשמת ההוויה ומדרגותיה
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
play3
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?