He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - אורות התחיה

השאלה על דבר המהות והערך
play3
השאלה על דבר המהות והערך
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
play3
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה – נבואה וגלות
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
play3
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
play3
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
play3
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו – הטכנולוגיה
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
play3
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
play3
"הנשמות העליונות החשות את הוד רזי תורה"
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
play3
היה מקום לחשוב שתשובה שייכת רק לצדיקים התורה מחדשת גם הפושעים צריכים לשוב
נשמת ההוויה ומדרגותיה
play3
נשמת ההוויה ומדרגותיה
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
play3
"התשובה הגדולה שתחיה את האומה… תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש"
חם באתר
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
play3
בית המדרש
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
58 דקות
play3
בית המדרש
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
עולם אחר
play3
בית המדרש
לשון הרע הוא הסיבה לעיכוב הגאולה
play3
בית המדרש
נופל וגלוי עיניים
play3
מגזין
מצפון תפתח הטובה: נעם יעקובסון חושף את סודותיה הכמוסים של צפת העתיקה