He

Fr

Es

Ru

En

נושא: איגרת גזרת הכוכבים

play3
קבלת דבר מוכח שעומד בסתירה לדברי חז"ל
קבלת דבר מוכח שעומד בסתירה לדברי חז"ל
שלילת המקריות וגזרת הכוכבים
play3
שלילת המקריות וגזרת הכוכבים
מנין שואב האדם את חירותו?
play3
מנין שואב האדם את חירותו?
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
play3
מעשי בני האדם אינם מוכרחים אלא מסורים לגמרי בידם
אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה
play3
אין מאורעות בני האדם מקרה אלא הכל בהשגחה
לדעת הפילוסופים האמונה במציאות האלוהים מבוססת על תנועת הגלגל
play3
לדעת הפילוסופים האמונה במציאות האלוהים מבוססת על תנועת הגלגל
האסטרונומיה היא חכמה ודאית לעומת האסטרולוגיה שהיא שקרית
play3
האסטרונומיה היא חכמה ודאית לעומת האסטרולוגיה שהיא שקרית
play3
האם הכוכבים משפיעים על חיינו?
האם הכוכבים משפיעים על חיינו?
play3
הרמב"ם היה בקיא במנהגי עבודה זרה
הרמב"ם היה בקיא במנהגי עבודה זרה
play3
צריך אדם לסווג את אמונותיו לפי מקורותיהם הקבלה ההרגשה והדעה
צריך אדם לסווג את אמונותיו לפי מקורותיהם הקבלה ההרגשה והדעה
play3
האם יש ממש בחכמת האסטרולוגיה?
האם יש ממש בחכמת האסטרולוגיה?
play3
קדמות וחידוש העולם והשגחת הבורא על עולמו
קדמות וחידוש העולם והשגחת הבורא על עולמו
play3
פתיחה לאיגרת לחכמי מונפלייה על גזרת הכוכבים (אסטרולוגיה)
פתיחה לאיגרת לחכמי מונפלייה על גזרת הכוכבים (אסטרולוגיה)
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור