He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת כתובות

פוגמת כתובתה – מתי צריכה שבועה ?
play3
פוגמת כתובתה – מתי צריכה שבועה ?
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
play3
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
play3
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
play3
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
מסכת כתובות דף פז'
play3
מסכת כתובות דף פז'
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
play3
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
play3
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
play3
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
play3
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
play3
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
פריעת בעל חוב מצווה
play3
פריעת בעל חוב מצווה
שעבודא דאורייתא – או לא ?
play3
שעבודא דאורייתא – או לא ?
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
play3
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
play3
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
מסכת כתובות דף פה'
play3
מסכת כתובות דף פה'
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
play3
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)
play3
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון