Jerusalem

15°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת כתובות

play3
פוגמת כתובתה – מתי צריכה שבועה ?
פוגמת כתובתה - מתי צריכה שבועה ?
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
play3
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
play3
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
play3
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
מסכת כתובות דף פז'
play3
מסכת כתובות דף פז'
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
play3
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
play3
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
play3
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
play3
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
play3
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
play3
פריעת בעל חוב מצווה
פריעת בעל חוב מצווה
play3
שעבודא דאורייתא – או לא ?
שעבודא דאורייתא – או לא ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
play3
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
play3
מסכת כתובות דף פה'
מסכת כתובות דף פה'
play3
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
play3
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)