He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת כתובות

פוגמת כתובתה – מתי צריכה שבועה ?
play3
פוגמת כתובתה – מתי צריכה שבועה ?
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
play3
אלו נשבעין ונוטלין – האם התקנה על הנטילה או על השבועה
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
play3
אלו נשבעין ונוטלין ומדוע ?
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
play3
האם אומרים מיגו במי שטועה ואומר בדדמי ?
מסכת כתובות דף פז'
play3
מסכת כתובות דף פז'
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
play3
מסכת כתובות דף פז' ע"ב
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
play3
מה ההבדל בין שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן ?
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
play3
שלוש שבועות דאורייתא ושבועות דרבנן – שבועת הנוטלין
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
play3
"כלתה קנינו"בקניין לאחר 30 יום ? (במשיכה , הגבהה, כסף, חצר, גט ועוד)
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
play3
פריעת בעל חוב מצווה – מנכסי יתומים גדולים – ומדוע ?
פריעת בעל חוב מצווה
play3
פריעת בעל חוב מצווה
שעבודא דאורייתא – או לא ?
play3
שעבודא דאורייתא – או לא ?
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – או שעבוד נכסי הלווה ?
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
play3
פריעת בעל חוב מצוה – במעות בקרקעות במטלטלין – מה עדיף ?
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
play3
דין תשלומין למלוה לניזק ולפועל שכיר – האם אפשר לשלם בשוה כסף ?
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
play3
דין גביה של כתובה ובעל חוב מן הקרקע או מזוזי (כסף)
מסכת כתובות דף פה'
play3
מסכת כתובות דף פה'
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
play3
גרמי בניזקין חייב וגרמא בנזיקין פטור – מה ההבדל בינהם ?
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)
play3
מכירת שטרות כשכתב הלוה :אני משתעבד לך ולמי שיבוא מכוחך (קונה)
חם באתר
play3
מגזין
"למה שלא יבוא?": סיפורו המדהים של הארמון שבנו הבוכרים בלבה של ירושלים למשיח
play3
בית המדרש
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
play3
בית המדרש
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי – מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
הרב אורי שרקי - מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
play3
בית המדרש
החוש של חודש סיוון הוא ההילוך, התפתחות, גדילה אלה שמוכנים לכך, ראויים לקבלת התורה
play3
בית המדרש
לוחות הברית ועשרת הדברות - פניני הלכה ומוסר
play3
נשים
הרבנית ד"ר חן בוחבוט: הסודות העמוקים של רות