He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נתיב התשובה

play3
מכד' דברים המעכבים את התשובה – המוצא אבדה ואינו מכריז עליה – שיעור אחרון בסדרה
מכד' דברים המעכבים את התשובה - המוצא אבדה ואינו מכריז עליה - שיעור אחרון בסדרה
מכד' דברים המעכבים את התשובה –  המקלל את הרבים
play3
מכד' דברים המעכבים את התשובה – המקלל את הרבים
מכד' דברים המעכבים את התשובה – הפורש מן הציבור והחולק על החכמים
play3
מכד' דברים המעכבים את התשובה – הפורש מן הציבור והחולק על החכמים
מכד' מעכבי התשובה – המלעיג על המצוות והשונא את התוכחות
play3
מכד' מעכבי התשובה – המלעיג על המצוות והשונא את התוכחות
מכד' דברים המעכבים את התשובה – האומר אחטא ואשוב אחטא ויום הכיפורים מכפר
play3
מכד' דברים המעכבים את התשובה – האומר אחטא ואשוב אחטא ויום הכיפורים מכפר
מכד' דברים המעכבים את התשובה – הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה
play3
מכד' דברים המעכבים את התשובה – הרואה את בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה
הצד הכללי שבאדם – נשמתו
play3
הצד הכללי שבאדם – נשמתו
play3
24 דברים המעכבים את התשובה  – מהם המחטיא את הרבים
24 דברים המעכבים את התשובה – מהם המחטיא את הרבים
play3
קלותה של התשובה
play3
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים – עברות שאי אפשר לשוב עליהן
כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים – עברות שאי אפשר לשוב עליהן
play3
דברים המעכבים את התשובה
דברים המעכבים את התשובה
play3
כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית
כל תענית שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית
play3
ערך התענית בתשובה – חלק ג
ערך התענית בתשובה – חלק ג
play3
ערך התענית בתשובה – חלק ב
ערך התענית בתשובה – חלק ב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
משמעות התענית לעניין התשובה – חלק א
משמעות התענית לעניין התשובה – חלק א
play3
כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו
כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו
play3
מידת "ונקה לא ינקה"
מידת "ונקה לא ינקה"
play3
חסד ואמת – אחדות המידות של ריבונו של עולם
חסד ואמת – אחדות המידות של ריבונו של עולם