He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אני ובית המדרש

play3
סוגיית לשון הרע
סוגיית לשון הרע
מדוע רבי יהודה בר רבי אלעאי נקרא ראש המדברים בכל מקום
play3
מדוע רבי יהודה בר רבי אלעאי נקרא ראש המדברים בכל מקום
הקשר בין מחלת האסכרה לאדישות ואטימות בני אדם משמוע תורה
play3
הקשר בין מחלת האסכרה לאדישות ואטימות בני אדם משמוע תורה
המחלה – מסלקת את הציניות והאדישות מהאדם
play3
המחלה – מסלקת את הציניות והאדישות מהאדם
היסורים – הפער בין הרצוי המבורר בבית המדרש לבין המצוי במציאות המסובכת
play3
היסורים – הפער בין הרצוי המבורר בבית המדרש לבין המצוי במציאות המסובכת
שיפור המציאות ע"י תיקוני הלכה ברורה בדורינו
play3
שיפור המציאות ע"י תיקוני הלכה ברורה בדורינו
יחס החברה אל בית המדרש
play3
יחס החברה אל בית המדרש
play3
תודעת היחיד לשאוף לטובת הכלל מסייעת לו לשאת בעול הפרטי שלו
תודעת היחיד לשאוף לטובת הכלל מסייעת לו לשאת בעול הפרטי שלו
play3
פריה ורביה בתורה ובחיי המעשה
פריה ורביה בתורה ובחיי המעשה
play3
גדול תלמוד – שמביא לידי מעשה
גדול תלמוד – שמביא לידי מעשה
play3
סוגיית הכבוד : כבוד אכסניא וכבוד עצמי "הנעלבים ואינם עולבים"
סוגיית הכבוד : כבוד אכסניא וכבוד עצמי "הנעלבים ואינם עולבים"
play3
הערך העצמי של לימוד התורה והצורך להיות כלול בכל אופני ההשפעה על החברה בישראל
הערך העצמי של לימוד התורה והצורך להיות כלול בכל אופני ההשפעה על החברה בישראל
play3
הכרת הטוב והסיבה להקדמת כבוד אכסניא כנגד הזלזול הציבורי בכוחות החיים הטבעיים
הכרת הטוב והסיבה להקדמת כבוד אכסניא כנגד הזלזול הציבורי בכוחות החיים הטבעיים
play3
הנשיאות והשררה בצורתם החיובית ככלים לתיקון העולם
הנשיאות והשררה בצורתם החיובית ככלים לתיקון העולם
play3
המנבל והמבזה עצמו על הבנת דברי תורה – יזכה להתנשא
המנבל והמבזה עצמו על הבנת דברי תורה – יזכה להתנשא
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
השימוש הנסיוני של תלמידי חכמים ונתינת וקבלת עצות
השימוש הנסיוני של תלמידי חכמים ונתינת וקבלת עצות
play3
הקשר של האדם עם התורה נמדד בעמל בו הושגו ידיעותיו בה
הקשר של האדם עם התורה נמדד בעמל בו הושגו ידיעותיו בה
play3
לימוד שהושג בקלות ישאר שטחי ולא יחדור לנפש הלומד
לימוד שהושג בקלות ישאר שטחי ולא יחדור לנפש הלומד
play3
"צריך שיהיה האדם מתרגל לסבול לשמוע הרבה …"
"צריך שיהיה האדם מתרגל לסבול לשמוע הרבה …"