He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת מכות בעיון

לבישת כלאיים – מסכת מכות דף כא ע"ב
play3
לבישת כלאיים – מסכת מכות דף כא ע"ב
המתמיד בעבירתו – מסכת מכות דף כא ע"ב
play3
המתמיד בעבירתו – מסכת מכות דף כא ע"ב
הלימוד שבחילוק בין 'לא תקיפו' לשון רבים ו'לא תשחית' בלשון יחיד – מסכת מכות דף כ' ע"ב
play3
הלימוד שבחילוק בין 'לא תקיפו' לשון רבים ו'לא תשחית' בלשון יחיד – מסכת מכות דף כ' ע"ב
הקרח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ' ע"ב
play3
הקרח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ' ע"ב
האם בהתראה אחת ניתן לחייב מלקות הרבה – מסכת מכות דף כ' ע"ב
play3
האם בהתראה אחת ניתן לחייב מלקות הרבה – מסכת מכות דף כ' ע"ב
מספר עבירות שהיתה עליהן התראה אחת – כמה לוקה ? – מסכת מכות דף כ' ע"ב
play3
מספר עבירות שהיתה עליהן התראה אחת – כמה לוקה ? – מסכת מכות דף כ' ע"ב
חיוב מלקות בתנאי שקדמה התראה – מסכת מכות דף כ'
play3
חיוב מלקות בתנאי שקדמה התראה – מסכת מכות דף כ'
מי ששנה בעבירה האם לוקה פעם אחת או יותר ? – מסכת מכות דף כ' ע"א
play3
מי ששנה בעבירה האם לוקה פעם אחת או יותר ? – מסכת מכות דף כ' ע"א
הקורח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ ע"א
play3
הקורח קרחה בראשו – מסכת מכות דף כ ע"א
אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים
play3
אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים
אכילת קדשים שיצאו ממחיצתם וחזרו
play3
אכילת קדשים שיצאו ממחיצתם וחזרו
הוא בחוץ ומשאו בפנים – מסכת מכות דף יט ע"ב
play3
הוא בחוץ ומשאו בפנים – מסכת מכות דף יט ע"ב
אכילת מעשר שני חוץ לחומת ירושלים – מסכת מכות דף יט ע"ב
play3
אכילת מעשר שני חוץ לחומת ירושלים – מסכת מכות דף יט ע"ב
איסור אכילת קודשי קדשים מחוץ לקלעים
play3
איסור אכילת קודשי קדשים מחוץ לקלעים
האם מותר להעלות ולאכול מעשר שני בירושלים בזמן הזה
play3
האם מותר להעלות ולאכול מעשר שני בירושלים בזמן הזה
העלאת מעשר שני לירושלים בזמן הזה – חלק ה בסוגיית הביכורים – מסכת מכות דף יט ע"א
play3
העלאת מעשר שני לירושלים בזמן הזה – חלק ה בסוגיית הביכורים – מסכת מכות דף יט ע"א
מעשר שני וביכורים – חלק ד' – מסכת מכות דף יט ע"א
play3
מעשר שני וביכורים – חלק ד' – מסכת מכות דף יט ע"א
מצוות ביכורים – חלק ג – מסכת מכות דף י"ט ע"א
play3
מצוות ביכורים – חלק ג – מסכת מכות דף י"ט ע"א
מצוות ביכורים – חלק ב – מסכת מכות דף יח ע"ב
play3
מצוות ביכורים – חלק ב – מסכת מכות דף יח ע"ב
חם באתר
play3
מגזין
"למה שלא יבוא?": סיפורו המדהים של הארמון שבנו הבוכרים בלבה של ירושלים למשיח
play3
בית המדרש
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
play3
בית המדרש
"משרתי הקודש" - סיפורו של שבט לוי
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אריה שפילמאן שר: 'ישימך אלוקים'
play3
בית המדרש
התיחסות למצב הבטחוני במדינה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון מספר את סיפורו הלא יאמן של קיבוץ יגור
Shape-2
בית המדרש
מעט סדר בבלאגן