He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים שונים

play3
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
play3
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
play3
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
play3
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
play3
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
play3
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
play3
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
play3
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור