He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים שונים

שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
play3
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
play3
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
play3
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
play3
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
play3
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
play3
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
play3
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
play3
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
'רוח נשית' - יען נוה
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי