He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים שונים

שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
play3
שמיטה בגינת הנוי ובמטבח
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
play3
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
play3
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
play3
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
play3
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
קדושת הארץ והיתר המכירה
play3
קדושת הארץ והיתר המכירה
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
play3
"ללא חשש שביעית" – ומה עם חשש חילול השם והחזקת הטרור ?
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
play3
פולמוס השמיטה וסגולת ישראל בין מרן הרב קוק לרידב"ז – אגרת תקכ"ב
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
play3
שערוריית העדפת פירות הערבים בשנת השמיטה
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
play3
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי – מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
הרב אורי שרקי - מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
play3
בית המדרש
"משרתי הקודש" - סיפורו של שבט לוי
play3
מגזין
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
זמן מתן תורתנו: דברי חיזוק מאת הרב ביגון לכבוד שבועות
Shape-7
מוזיקה
אריה שפילמאן שר: 'ישימך אלוקים'
play3
בית המדרש
התיחסות למצב הבטחוני במדינה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון מספר את סיפורו הלא יאמן של קיבוץ יגור