He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפארת ישראל

play3
בזמן הגלות – התורה בשורשה מפצה על עבודת המקדש וסיום ספר תפארת ישראל
בזמן הגלות - התורה בשורשה מפצה על עבודת המקדש וסיום ספר תפארת ישראל
כח המלכות שבתורה
play3
כח המלכות שבתורה
תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב
play3
תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב
תורה לרבנים בלבד !- הסיבה שלא נכתבה תורה שבעל פה
play3
תורה לרבנים בלבד !- הסיבה שלא נכתבה תורה שבעל פה
הקראים וכתיבת התורה שבעל פה
play3
הקראים וכתיבת התורה שבעל פה
מדוע התורה שבעל פה איננה כתובה
play3
מדוע התורה שבעל פה איננה כתובה
פרטי המצוות ועידכונם לפי המציאות – בתורה שבעל פה
play3
פרטי המצוות ועידכונם לפי המציאות – בתורה שבעל פה
play3
האבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה
האבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה
play3
קריאה בספר תורה שחסרה בו אות אחת
קריאה בספר תורה שחסרה בו אות אחת
play3
אמינות מסורת המסורה –  דקדוק המילים
אמינות מסורת המסורה – דקדוק המילים
play3
הניקוד ומבטאו – חלק ב
הניקוד ומבטאו – חלק ב
play3
קרי וכתיב בתורה
play3
תרגום התורה לארמית
תרגום התורה לארמית
play3
תרגום התורה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד קירוב לבבות
תרגום התורה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד קירוב לבבות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
סוגיית שינוי הכתב – חלק ב'
סוגיית שינוי הכתב – חלק ב'
play3
סוגיית שינוי הכתב – חלק א'   ושמות חודשים בבליים
סוגיית שינוי הכתב – חלק א' ושמות חודשים בבליים
play3
אופן מסירת התורה – סוגיית שינוי כתב התורה
אופן מסירת התורה – סוגיית שינוי כתב התורה
play3
כתרי האותיות בתורה – חלק ב'
כתרי האותיות בתורה – חלק ב'