He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שבת הארץ

play3
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
play3
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
play3
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
play3
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
play3
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
play3
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
play3
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
play3
סדר החיים של שנת השמיטה
סדר החיים של שנת השמיטה
play3
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
play3
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
play3
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
play3
סגולת ישראל
play3
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור