He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הושענא רבה

play3
כתב חידה : "סוכה ולולב לעם סגולה"
כתב חידה : "סוכה ולולב לעם סגולה"
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
play3
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
play3
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
play3
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
מי קובע את עתידנו ?
play3
מי קובע את עתידנו ?
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה
play3
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה
שמיני עצרת – ביטול מוחלט לה' יתברך
play3
שמיני עצרת – ביטול מוחלט לה' יתברך
play3
משמעות החתימה בליל הושענא רבה – פתיחת דף חדש בחיים
משמעות החתימה בליל הושענא רבה – פתיחת דף חדש בחיים
play3
סגולת ישראל המתגלה בערבה
סגולת ישראל המתגלה בערבה
play3
עניינו וסגנונו המיוחד של ספר קהלת
עניינו וסגנונו המיוחד של ספר קהלת
play3
איך מגיעים לשמחת התורה?
איך מגיעים לשמחת התורה?
play3
חגו של הבל – על קבע וארעי בחיינו
חגו של הבל – על קבע וארעי בחיינו
play3
מה ל'שמחת תורה' עם 'שמיני עצרת'
מה ל'שמחת תורה' עם 'שמיני עצרת'
play3
חג סוכות – לשמור על כל הטוב
חג סוכות – לשמור על כל הטוב
play3
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
תורת ארץ ישראל המשתקפת בתלמוד הירושלמי
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
עניינה של מצוות ערבה
עניינה של מצוות ערבה
play3
קין והבל – אז והיום
קין והבל – אז והיום
play3
מצוה הבאה בעבירה
מצוה הבאה בעבירה
play3
מה הקשר בין שמיני עצרת לסיום הקריאה בתורה ושמחתה
מה הקשר בין שמיני עצרת לסיום הקריאה בתורה ושמחתה