He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכה ברורה

מצוות נר חנוכה
play3
מצוות נר חנוכה
מצוות ישיבה בסוכה: הרב אריה שטרן
play3
מצוות ישיבה בסוכה: הרב אריה שטרן
הכוונה במצוות ובשופר בפרט
play3
הכוונה במצוות ובשופר בפרט
הגדרים וההלכות של השוטה
play3
הגדרים וההלכות של השוטה
איסור גילוח בחול המועד
play3
איסור גילוח בחול המועד
איסור מלאכה ומסחר בחול המועד
play3
איסור מלאכה ומסחר בחול המועד
קדושת בית הכנסת
play3
קדושת בית הכנסת
חיוב הנשים במגילה בקריאת התורה ובזימון
play3
חיוב הנשים במגילה בקריאת התורה ובזימון
קדושת ירושלים
play3
קדושת ירושלים
מצוות אמירת הלל
play3
מצוות אמירת הלל
גדרי תענית יחיד
play3
גדרי תענית יחיד
הספיחים בשביעית
play3
הספיחים בשביעית
הזכרת הטל בתפילה וגדרים בטעויות בתפילה
play3
הזכרת הטל בתפילה וגדרים בטעויות בתפילה
מצוות תלמוד תורה
play3
מצוות תלמוד תורה
טהרת עולי רגלים
play3
טהרת עולי רגלים
תוספת שביעית בחרישה ובנטיעה
play3
תוספת שביעית בחרישה ובנטיעה
קידוש החודש וקביעת ראש השנה
play3
קידוש החודש וקביעת ראש השנה
המלאכות המותרות ביו"ט ומכשיריהן
play3
המלאכות המותרות ביו"ט ומכשיריהן
מצוות ארבע כוסות
play3
מצוות ארבע כוסות
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון