פרשת: תזריע | הדלקת נרות: 18:26 | הבדלה: 19:44 (ירושלים) 

נושא: הלכה ברורה

פרק 305
16 דקות
מצוות נר חנוכה
פרק 304
18 דקות
מצוות ישיבה בסוכה: הרב אריה שטרן
פרק 303
15 דקות
הכוונה במצוות ובשופר בפרט
פרק 302
17 דקות
הגדרים וההלכות של השוטה
פרק 301
17 דקות
איסור גילוח בחול המועד
פרק 300
15 דקות
איסור מלאכה ומסחר בחול המועד
פרק 299
16 דקות
קדושת בית הכנסת
פרק 298
17 דקות
חיוב הנשים במגילה בקריאת התורה ובזימון
פרק 297
18 דקות
קדושת ירושלים
פרק 296
17 דקות
מצוות אמירת הלל
פרק 295
15 דקות
גדרי תענית יחיד
פרק 294
13 דקות
הספיחים בשביעית
פרק 293
16 דקות
הזכרת הטל בתפילה וגדרים בטעויות בתפילה
פרק 292
16 דקות
מצוות תלמוד תורה
פרק 291
14 דקות
טהרת עולי רגלים
פרק 290
16 דקות
תוספת שביעית בחרישה ובנטיעה
פרק 289
15 דקות
קידוש החודש וקביעת ראש השנה
פרק 288
19 דקות
המלאכות המותרות ביו"ט ומכשיריהן
פרק 287
18 דקות
מצוות ארבע כוסות
פרק 286
17 דקות
ביעור וביטול חמץ

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן