He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מחשבת הרמבם הקדמה לפרק חלק

play3
ביאור המאמר – אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
ביאור המאמר - אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
תכלית הבריאה שמתמצת באדם יחיד
play3
תכלית הבריאה שמתמצת באדם יחיד
ידיעת התורה במובן האמיתי זה ידיעת חוקי התורה וקיומם
play3
ידיעת התורה במובן האמיתי זה ידיעת חוקי התורה וקיומם
אגדות חז"ל מצפינות בתוכן עיניינים אלוהיים
play3
אגדות חז"ל מצפינות בתוכן עיניינים אלוהיים
ושמרתם את משמרתי – הסמכות שניתנה לחכמי התורה לגדור גדרות ולתקן תקנות
play3
ושמרתם את משמרתי – הסמכות שניתנה לחכמי התורה לגדור גדרות ולתקן תקנות
הכללים ההלכתיים שקבל משה רבינו למדרש התורה
play3
הכללים ההלכתיים שקבל משה רבינו למדרש התורה
תוקף דברי הנביא מול דברים שנאמרים ע"י בעלי רוח קודש וכוחות ראייה אחרים
play3
תוקף דברי הנביא מול דברים שנאמרים ע"י בעלי רוח קודש וכוחות ראייה אחרים
play3
לא בשמיים היא – נצחיות דברי התורה מול הוראת שעה של נביא
לא בשמיים היא – נצחיות דברי התורה מול הוראת שעה של נביא
play3
התורה שבעל פה היא הפירוש המקובל של תורה שבכתב
התורה שבעל פה היא הפירוש המקובל של תורה שבכתב
play3
ההשגחה הכללית של הקב"ה על התנהלות העולם
ההשגחה הכללית של הקב"ה על התנהלות העולם
play3
מיסודות האמונה – שהתורה נצחית ולא תבוטל
מיסודות האמונה – שהתורה נצחית ולא תבוטל
play3
מעיקרי האמונה – שהתורה מן השמים
מעיקרי האמונה – שהתורה מן השמים
play3
מעיקרי האמונה – התכנות הנבואה
מעיקרי האמונה – התכנות הנבואה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם בימות המשיח ישתנו סדרי הטבע ?
האם בימות המשיח ישתנו סדרי הטבע ?
play3
האם השכר על המצוות הוא ההגעה לימות המשיח
האם השכר על המצוות הוא ההגעה לימות המשיח
play3
האם זה נכון להתייחס לאגדות חזל כפשוטן
האם זה נכון להתייחס לאגדות חזל כפשוטן