He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מחשבת הרמבם הקדמה לפרק חלק

ביאור המאמר – אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
play3
ביאור המאמר – אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה
תכלית הבריאה שמתמצת באדם יחיד
play3
תכלית הבריאה שמתמצת באדם יחיד
ידיעת התורה במובן האמיתי זה ידיעת חוקי התורה וקיומם
play3
ידיעת התורה במובן האמיתי זה ידיעת חוקי התורה וקיומם
אגדות חז"ל מצפינות בתוכן עיניינים אלוהיים
play3
אגדות חז"ל מצפינות בתוכן עיניינים אלוהיים
ושמרתם את משמרתי – הסמכות שניתנה לחכמי התורה לגדור גדרות ולתקן תקנות
play3
ושמרתם את משמרתי – הסמכות שניתנה לחכמי התורה לגדור גדרות ולתקן תקנות
הכללים ההלכתיים שקבל משה רבינו למדרש התורה
play3
הכללים ההלכתיים שקבל משה רבינו למדרש התורה
תוקף דברי הנביא מול דברים שנאמרים ע"י בעלי רוח קודש וכוחות ראייה אחרים
play3
תוקף דברי הנביא מול דברים שנאמרים ע"י בעלי רוח קודש וכוחות ראייה אחרים
לא בשמיים היא – נצחיות דברי התורה מול הוראת שעה של נביא
play3
לא בשמיים היא – נצחיות דברי התורה מול הוראת שעה של נביא
התורה שבעל פה היא הפירוש המקובל של תורה שבכתב
play3
התורה שבעל פה היא הפירוש המקובל של תורה שבכתב
ההשגחה הכללית של הקב"ה על התנהלות העולם
play3
ההשגחה הכללית של הקב"ה על התנהלות העולם
מיסודות האמונה – שהתורה נצחית ולא תבוטל
play3
מיסודות האמונה – שהתורה נצחית ולא תבוטל
מעיקרי האמונה – שהתורה מן השמים
play3
מעיקרי האמונה – שהתורה מן השמים
מעיקרי האמונה – התכנות הנבואה
play3
מעיקרי האמונה – התכנות הנבואה
האם בימות המשיח ישתנו סדרי הטבע ?
play3
האם בימות המשיח ישתנו סדרי הטבע ?
האם השכר על המצוות הוא ההגעה לימות המשיח
play3
האם השכר על המצוות הוא ההגעה לימות המשיח
האם זה נכון להתייחס לאגדות חזל כפשוטן
play3
האם זה נכון להתייחס לאגדות חזל כפשוטן
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון