פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

נושא: הלכות תשובה

פרק 9
40 דקות
שכר עבודת ה'
פרק 8
50 דקות
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
פרק 7
60 דקות
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
פרק 6
60 דקות
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
פרק 5
47 דקות
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
פרק 4
48 דקות
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
פרק 3
50 דקות
חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות
פרק 2
42 דקות
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
פרק 1
52 דקות
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
פרק 17
15 דקות
התשובה היא אפשרית רק בגלל המקור העליון שלה
פרק 16
58 דקות
עיקר התשובה הוא המהפך האישיותי של האדם
פרק 15
59 דקות
התשובה בעיקרה היא תנועה מחשבתית
פרק 14
61 דקות
התשובה - לשוב אל המקוריות
פרק 13
58 דקות
"בשעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודא"
פרק 12
61 דקות
מהי התשובה ?
פרק 11
62 דקות
הצער בתהליך התשובה הוא ביטוי של חרטה עמוקה ושל תחילת הניתוק מהדרך הרעה
פרק 10
47 דקות
תורה - רום ראשית ותשובה עומק אחרית
פרק 9
61 דקות
גורמי התשובה - חלק ג
פרק 8
78 דקות
גורמי התשובה - חלק ב
פרק 7
44 דקות
גורמי התשובה - חלק א

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן