He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות תשובה

מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
play3
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
play3
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
play3
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
play3
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
play3
24 דברים המעכבים את התשובה: הרב מרדכי ענתבי
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות  , חובה – עברות
play3
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות , חובה – עברות
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
play3
התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש: הרב מרדכי ענתבי
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
play3
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
play3
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
play3
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
איזוהי תשובה גמורה ?
play3
איזוהי תשובה גמורה ?
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
play3
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
play3
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
play3
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מוזיקה
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן