He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות תשובה

play3
שכר עבודת ה'
שכר עבודת ה'
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
play3
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
play3
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
play3
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
play3
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
play3
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות  , חובה – עברות
play3
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות , חובה – עברות
play3
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
play3
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
play3
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
play3
עונשי העברות
play3
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
play3
איזוהי תשובה גמורה ?
איזוהי תשובה גמורה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
play3
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
play3
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?