He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות תשובה

מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
play3
מדוע שכר המצוות הוא לעולם הבא אם כתוב "למען ייטב לך והארכת ימים"
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
play3
"הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא"
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
play3
"ישתדל אדם לעשות תשובה ולנעור כפיו מחטאיו"
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
play3
"אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא ליבם מסור להם"
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
play3
עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות  , חובה – עברות
play3
חשבון הבנק הרוחני של האדם – זכות – המצוות , חובה – עברות
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
play3
"התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש"
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
play3
מצוות הוידוי כחלק מתהליך התשובה
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
play3
מהי נקודת המוצא של האדם לקיום המצוות – סיום הלכות תשובה
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
play3
בימינו כשאין בית המקדש קיים התשובה מכפרת על כל העוונות
איזוהי תשובה גמורה ?
play3
איזוהי תשובה גמורה ?
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
play3
האם יש מצוה לחזור בתשובה ?
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
play3
לתשובה יש הלכות אך היא איננה מסתכמת באופנים מעשי בלבד
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
play3
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון ליום ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'