He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מידות תורה ותפילה

play3
למי מתפלל ריבונו של עולם – שיעור 13 בסדרה
למי מתפלל ריבונו של עולם - שיעור 13 בסדרה
ביאור המילה 'אתה' – שיעור 12 בסדרת התפילה
play3
ביאור המילה 'אתה' – שיעור 12 בסדרת התפילה
ברכת הדיוט – שיעור 11 בסדרת התפילה
play3
ברכת הדיוט – שיעור 11 בסדרת התפילה
זה לא סוד – כיצד התפילה פועלת – שיעור עשירי בסדרה
play3
זה לא סוד – כיצד התפילה פועלת – שיעור עשירי בסדרה
תפילה עם פונפון – שיעור תשיעי בסדרת התפילה
play3
תפילה עם פונפון – שיעור תשיעי בסדרת התפילה
רצון יראיו יעשה – שיעור שמיני בסדרת התפילה
play3
רצון יראיו יעשה – שיעור שמיני בסדרת התפילה
play3
תפילה בלב טהור – שיעור שישי בסדרה זו
תפילה בלב טהור – שיעור שישי בסדרה זו
play3
הפרקטל – שיעור חמישי בסדרה
הפרקטל – שיעור חמישי בסדרה
play3
"בשם כל ישראל" חלק ב' – שיעור רביעי בסדרה
"בשם כל ישראל" חלק ב' – שיעור רביעי בסדרה
play3
חיה באמצע הרקיע – שיעור שלישי בסדרה
חיה באמצע הרקיע – שיעור שלישי בסדרה
play3
"בשם כל ישראל" חלק א – שיעור שני בסדרה
"בשם כל ישראל" חלק א – שיעור שני בסדרה
play3
"שמע אלהים קולי בשיחי" – מה זה כוונת התפילה שיעור ראשון בסדרה
"שמע אלהים קולי בשיחי" – מה זה כוונת התפילה שיעור ראשון בסדרה
play3
כיצד לפתור קונפליקטים ?
כיצד לפתור קונפליקטים ?
play3
אהבה עצמית – סיפורו של הברווזון המכוער
אהבה עצמית – סיפורו של הברווזון המכוער
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"האורח" – שיעור חמישי בלימוד מידת השמחה
"האורח" – שיעור חמישי בלימוד מידת השמחה
play3
ואהבת . . . – שיעור רביעי בלימוד מידת השמחה
ואהבת . . . – שיעור רביעי בלימוד מידת השמחה
play3
תסמונת המסכנות – המשך ללימוד על מידת השמחה
תסמונת המסכנות – המשך ללימוד על מידת השמחה
play3
איזהו אושר ? – שיעור שני בנושא מידת השמחה
איזהו אושר ? – שיעור שני בנושא מידת השמחה