He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שלום ומלחמה

play3
ההבדל העיקרי בין הנהגת המלחמה של דוד המלך לשל שאול המלך
ההבדל העיקרי בין הנהגת המלחמה של דוד המלך לשל שאול המלך
גילוי ה' בעולם על ידי המידות הקשות
play3
גילוי ה' בעולם על ידי המידות הקשות
כי תצא למלחמה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע – הסכנות המוסריות שבמלחמה
play3
כי תצא למלחמה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע – הסכנות המוסריות שבמלחמה
אדם רוחני -עוסק בעינייני וצרכי הכלל ואדם חומרי עוסק בצרכי עצמו
play3
אדם רוחני -עוסק בעינייני וצרכי הכלל ואדם חומרי עוסק בצרכי עצמו
ההבדלים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ
play3
ההבדלים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ
הורשת יושבי הארץ על ידי מלחמה או שלום
play3
הורשת יושבי הארץ על ידי מלחמה או שלום
אופי הקשר הלא טבעי בין ישראל לארצו – בשונה מאופי הקשר של אומות העולם לארצותם
play3
אופי הקשר הלא טבעי בין ישראל לארצו – בשונה מאופי הקשר של אומות העולם לארצותם
play3
מצוות כיבוש ארץ ישראל
מצוות כיבוש ארץ ישראל
play3
מתי קוראים לשלום ומהם תנאי השלום בין ישראל לאומות
מתי קוראים לשלום ומהם תנאי השלום בין ישראל לאומות
play3
שלוש המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ והקשר בינהם
שלוש המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ והקשר בינהם
play3
תכלית המלחמות של עם ישראל
תכלית המלחמות של עם ישראל
play3
עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי
עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי
play3
מעמיד עליהם מלך רשע כהמן – ביאור
מעמיד עליהם מלך רשע כהמן – ביאור
play3
כלי הנשק אינם בטלים אפילו לימות המשיח – כדעת רבי אליעזר
כלי הנשק אינם בטלים אפילו לימות המשיח – כדעת רבי אליעזר
play3
כלי הנשק תכשיט או משחית
כלי הנשק תכשיט או משחית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מידת הגבורה וגילוייה על ידי הנשק
מידת הגבורה וגילוייה על ידי הנשק
play3
סוגיית כלי נשק לעניין הוצאה בשבת
סוגיית כלי נשק לעניין הוצאה בשבת
play3
מגמת המלחמה בפרעה ובעבדיו
מגמת המלחמה בפרעה ובעבדיו
play3
המלחמה על הופעת האור האלוהי בעולם
המלחמה על הופעת האור האלוהי בעולם