Jerusalem

9°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: רמב"ן על התורה

play3
"הנה ישכיל עבדי " – מה מעכב את ביאת המשיח ?
"הנה ישכיל עבדי " - מה מעכב את ביאת המשיח ?
מה הצורך בספר דברים ?
play3
מה הצורך בספר דברים ?
מצוות ישוב ארץ ישראל – פרשת מסעי
play3
מצוות ישוב ארץ ישראל – פרשת מסעי
המנהיגות המדינית והתורנית בישראל – פרשת פנחס
play3
המנהיגות המדינית והתורנית בישראל – פרשת פנחס
כיצד בלעם לא ראה את המלאך שדחק את אתונו ? – פרשת בלק
play3
כיצד בלעם לא ראה את המלאך שדחק את אתונו ? – פרשת בלק
הסרת המזיקים על ידי המזיקים עצמם – פרשת חוקת
play3
הסרת המזיקים על ידי המזיקים עצמם – פרשת חוקת
הקואליציה של קרח ועדתו – כבוד משבר לאומי ואידאולוגיה דתית
play3
הקואליציה של קרח ועדתו – כבוד משבר לאומי ואידאולוגיה דתית
play3
ביאור חטא המרגלים – פרשת שלח לך
ביאור חטא המרגלים – פרשת שלח לך
play3
ריחוק וקרבה במעמד הר סיני
ריחוק וקרבה במעמד הר סיני
play3
המפקד בישראל – פרשת במדבר
המפקד בישראל – פרשת במדבר
play3
לדמותו של רב – מהי רבנות – פרשת ויקהל
לדמותו של רב – מהי רבנות – פרשת ויקהל
play3
עקרונות המשפט – פרשת משפטים
עקרונות המשפט – פרשת משפטים
play3
פרשת יתרו – מדוע צריך אנשי חיל
פרשת יתרו – מדוע צריך אנשי חיל
play3
פרשת בשלח -" ולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתים .. פן ינחם העם בראותו מלחמה"
פרשת בשלח -" ולא נחם אלהים דרך ארץ פלישתים .. פן ינחם העם בראותו מלחמה"
play3
פרשת בא – כי אני הכבדתי את לבו
פרשת בא – כי אני הכבדתי את לבו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
פרשת וארא – יסוד התורה – האם הנס עדיף על הטבע ?
פרשת וארא – יסוד התורה – האם הנס עדיף על הטבע ?
play3
פרשת שמות – וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי
פרשת שמות – וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי
play3
פרשת ויחי – לא יסור שבט מיהודה -סוגיית המלכות בישראל
פרשת ויחי – לא יסור שבט מיהודה -סוגיית המלכות בישראל
play3
פרשת ויגש – הוציאו כל איש מעלי – המפגש בין יוסף ואחיו
פרשת ויגש – הוציאו כל איש מעלי – המפגש בין יוסף ואחיו