Jerusalem

9°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת יומא

play3
מסכת יומא דף פז' ע"א
מסכת יומא דף פז' ע"א
מסכת יומא דף פו' ע"א
play3
מסכת יומא דף פו' ע"א
מסכת יומא דף פה'
play3
מסכת יומא דף פה'
מסכת יומא דף פד'
play3
מסכת יומא דף פד'
מסכת יומא דף פג'
play3
מסכת יומא דף פג'
מסכת יומא דף פא' ע"ב
play3
מסכת יומא דף פא' ע"ב
מסכת יומא דף פא'
play3
מסכת יומא דף פא'
play3
מסכת יומא דף פ'
play3
מסכת יומא דף עט'
play3
מסכת יומא דף עז'
מסכת יומא דף עז'
play3
מסכת יומא דף עה' ע"ב
מסכת יומא דף עה' ע"ב
play3
מסכת יומא דף עד'  עמוד ב'
מסכת יומא דף עד' עמוד ב'
play3
מסכת יומא דף עד' עמוד א'
מסכת יומא דף עד' עמוד א'
play3
מסכת יומא דף עג'
play3
מסכת יומא דף עב'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מסכת יומא דף ע'
play3
מסכת יומא דף סט'
מסכת יומא דף סט'
play3
מסכת יומא דף סח'
play3
מסכת יומא דף סז'